joi, 6 iulie 2017

CCCLXXVI. MLÁDUST, ZA KAKO ME NAPUŠTEŠ

        Seda na red vaz zabáre. Za paruv pać sam tuka, vájda ud mlogu sláč, či le kača seku žina, jáku mi harésva sláć. Da viditi, i razbire se, da kuštuvati, kako točnu práva áz u dumá. Da si izedéši i prastite.
        Se varta iz gánka, ima idin čeleći vatre, homa sam áz na red. Vida napisanu imetu na doktura, i mi dváde u napámeć za parvija moja izkrušin ljubov. Sigá kulu 40 gudini u ličeja, jáku mi harésvalu idno monče. Ni moj da badi toj...
         Katu sam stégnala na red, flezvam vatre i vida idin čeleći dubél, s kurém, ćélav i izbarčeni. Ni moj da badi toj, i jáku stár za da badi toj mojta izkrušna ljubov ud mládusta-mi. Ali ...?
         Sled katu mji pugladeli zabite, sam si zala „sarcito u zabite”, katu sekaći sam vaz zabáre, sam si naprávila kurážja i sam gu zapitala aku i svaršili i toj bišnovsćija ličej „Kiril i Metodii”.
-                       Dá, sam zavaršili ličeja u Stár Bišnov. Kaći sti si dáli isápt, kaći sti ugátali? I udguvorili toj, palin s gordust či i učili u tozi pručutija ličej.
-                       Pa gá sti svaršli dvanájstija klás, u kuja gudina? Sam gu zapitala áz.
-                       U 1978-ta gudina. Za kako me pitati?
-                       E, si bili u moja klás! Ubáždem i sam se razsmela.

          I tugazi, toze ćélavija i izbarčenija me`j zapitali:

         
- Pa kakva máterija sti predávali?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu