sâmbătă, 15 iulie 2017

CCCLXXIX. KRIZMÁNJ U DÉNTA

KRIZMÁNJ ALI PUTVARDÉNJ

      Taze 2017-ta  gudina, u sabuta 8 juni, katuličánskata čarkva ud Denta i prejala  27 mládi za da si putvardati verata. Čitiri sa bili banátsćite balgarsći dicá kujatu sa se krizmili na tozi denj: Picov Erika, Picov Rareš i Bártulov Aleksándru ud Dénta i Biro Kristi ud Bréšćá.
 U svetata misa udslužna s počnivanj ud 10 saháte,  teze mládi ud nášta paraćija sa bli krizmini ud Msgr. Johann Dirschl – generálin vikár na Timišvárskata biskupija.
Po dole predstávemi reda na pesmite ud taze sveta misa.PESMI       CÂNTECE

KRIZMÁNJI        SFÂNTUL MIR           BÉRMÁLÁS
                                         DENTA                                                   8 JULI 2017
Na flezvanji

Toze-j dene, toze-j dene
Kojt' Bog mu gu-j dál, kojt' Bog mu gu-j dál
Rádvaj ti se, rádvaj ti se,
Boga faleti, Boga faleti!
Toze-j dene, kojt' Bog mu gu-j dál,
Rádvaj ti se, Boga faleti!
Toze-j dene, toze-j dene,
Kojt' Bog mu gu-j dál.

Isus ij Bog, Isus ij Bog,
Kogut' služimi, kogut' služimi,
S vernus služeti, s vernu služeti,
Négvot' ime svet', négvot' ime svet'
Isus ij Bog, kogut' služimi,
S vernus služet, négvot' ime svet'
Isus ij Bog, Isus ij Bog,
Nég da služimi !

Isus za dod', Isus za dod',
Kogut' čekami, kogut' čekami,
Sas idno sarc', sas idno sarc',
Dájt' da-g slávimi, dájt da-g slávimi
Isus za dod', kogut' čekami,
Sas idno sarci, dájt' da-g' slávimi,
 Isuse ilá, Isuse ilá, Tébe čekami !


Na počnivanjétu na Sveta Misa

Părinte sfânt, când văd întreaga lume
Ce ai creat-o prin al tău cuvânt,
Fiinţele ce-mpodobesc natura,
Ce le susţii cu braţul tău cel sfânt

Ref. Atunci îţi cânt, puternic Creator,
Ce mare eşti ! Ce mare eşti !
Al lumilor măreţ Stăpânitor,
Ce mare eşti ! Ce mare eşti !


Privirea când mi-o-nalţ şi văd minunea
Mulţimea aştrilor lucind pe cer,
Frumosul soare ca şi mândra lună
Plutind atât de falnic prin etern. Ref.

Când răsfoiesc cu râvnă Cartea sfântă
Şi văd noianul tău de îndrumări
Cum pe aleşii tăi, o, bun Părinte,
Îi copeşeşti cu binecuvântări. Ref.

Iar când zdrobit şi fără de putere
Mă voi afla aproape de mormânt,
De sus din cer trimite-mi mângâiere,
Să am şi-atunci tărie ca sa-ţi cânt. Ref

Gloria

Ref. Sus în cer Domnului preamărire,
Pe  pământ, pace fie-ntre oameni.
Lăudăm cu credinţă pe Domnul
Şi din inimă îi mulţumim.

Tată Sfânt, Creator preaputernic,
Eşti stăpân pe pământ şi în ceruri,
Fă să fie a ta-mpărăţie,
Facă-se ne-ncetat voia Ta. Ref.

O, Isuse, Tu eşti Salvatorul,
Tu ridici ale lumii păcate,
Tu domneşti în vecie cu Tatăl,
Te rugăm să ai milă de noi. Ref.

Slavă şi ţie Duhule Sfinte,
Dumnezeu ca şi Tatăl şi Fiul.
Te rugăm peste noi azi revarsă
Şi iubire şi pace şi har. Re
Sled parvotu čatenji

Jesus I belive ! (x 3)
I Belive in You ! (x2, x1)

Isuse u Téb' vervam !  (x 3)
Isuse u Téb' vervam !  (x2, x1)

Isuse' n Tine cred ! (x 3)
Isuse' n Tine cred ! (x2, x1)
Aleluja ! (x3, x2, x1)

Sled drugotu čatenj

Veni Sancte Spiritus ! (x4)
Ilá o Duše Sveti !  (x4)
Vino Duhule Preasfânt !  (x4)

U vremeto na krizmanjétu

Vino, Duhule Preasfânt,
Şi trimite pe pământ,
A ta luminoasă rază.

Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte,
Vino, şi ne luminează.

Bunule Mângâietor,
Oaspete prea iubitor,
Dulcea noastră răcorire.

Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire.

Peste cei ce ţi se-nchină
Tu revars-a ta lumină,
Harul tău îmbelşugat.

Pentru-a omenirii vină,
Firea-ntreagă acum suspină,
Grav rănită de păcat.

Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce e rănit.

Moaie tot ce-i împietrit,
Încălzeşte ce-i răcit,
Şi îndreaptă ce-i greşit.

Celor care te cinstesc,
Şi pe tine te slujesc,
Dă-le harul înşeptit.

Răsplăteşte a lor iubire,
Cu suprema fericire,
Sus în raiul nesfârşit.

Na álduvanji


Rodul muncii noastre punem pe altar,
Doamne, Tu transformă-l în izvor de har.
Plini de credinţă cu aceste daruri
Şi viaţa noastră ţi-o închinăm.


Totodată, Doamne, noi îţi oferim
Toată munca noastră, tot ce suferim.
În bucurie şi în durere
Uniţi cu Tine dorim să fim.

Sfânt
Nášta pesenj farka,
Pu sat svet razširva,
Náša glás Te sláve,
Pejém svet si Bože.

Ref: Svet, svet, svet si Bože.

Viš hubus na sveta
U puljtu cvećá
Slušej ptic u gura
Pesenjta-j razširva.

I nija smi tuka
Dicá vésel raja
Nášte sarcá pejat
Tébe slávna pesma.

Na prečistivanji


În faţa ta, Isus iubit, vin azi încrezător,
Căci Tu eşti Dumnezeu slăvit şi blând Mântuitor .
Tu stai ascuns sub vălul sfânt al tainei din altar
Şi-mparţi la cei de pe pământ al mântuirii dar.


Pe cruce Tu mi-ai dovedit iubirea ce o ai,
Păcatul meu l-ai ispăşit ca să mă duci la rai.
Şi-aici în Sfântul Sacrament, eşti jertfă neîncetat,
Te-arăţi în orişice moment prieten devotat.


Cu drag cuvântul ţi-l ascult şi-n inimă-l păstrez,
Căci merită nespus de mult în toate să-l urmez.
Dă-mi harul tău întăritor să merg pe urma ta,
Isuse, blând Mântuitor, fii călăuza mea.


Eu văd că şi puţinul bun îl fac atât de greu,
De-aceea-ncrederea mi-o pun în ajutorul tău.
Gândindu-mă la drumul strâmt spre mântuirea mea,
Îţi cer, Isuse, harul sfânt şi îndurarea ta.
  

Ilá du vaz nám Bože náš, (x 3)  O ilá du vaz nám.

Tébe žélimi Bože náš, (x 3) O Tébe žélimi.

Prejami mu nám Bože náš (x 3) O prejami mu nám.

Mir mu dunesi Bože náš (x 3) O mir mu dunesi.

Vera dari nám Bože náš (x 3) O vera dari nám.

Mila dáj na nám Bože náš (x 3) O mila dáj na nám.


Sled Sveta Misa

În astă zi frumoasă,
Dăm Maicii lui Isus,
Cântarea noastră-aleasă,
Căci o iubim nespus.

Ref: Slăvim, slăvim, slăvim neîncetat,
Slăvim, slăvim pe cea făr’ de păcat.

Pe gingaşa Fecioară,
Tot corul îngeresc
Cu drag o înconjoară
Şi-n cânt o preamăresc.

Cu dragoste deplină
Oştirea sfinţilor
Pe-a cerului Regină
O laudă în cor.

Şi cerul şi pământul,
Cu glasurile vii,
Îşi înteţesc avântul
În a o preamări.


Preasfânta noastră Mamă,
Cu glasul ei duios,
Necontenit ne cheamă
La Fiul ei Cristos.

Prin Maica Preacurată
Pe Domnul îl cinstim,
Dorind ca-n cer odată
Alăturea să-i fim.

În valea Iria, în luna lui mai,
Fecioara Maria coboară din rai.

Ref. Ave, ave, ave Maria,
Ave, ave, ave Maria.

În raze sclipeşte slovit chipul ei;
Solie aduce la trei ciobănei.

Preasfântă Fecioară surâde frumos
Şi blând le vorbeşte cu glasul duios.

Sunt Neprihănita, din ceruri de sus;
Iubirea-mi de mamă la voi m-a adus.

Le cere să facă ades rugăciuni,
Să spună rozariul, să fie mai buni.

Păcatele lumii adânc o mâhnesc
Ea vrea să-l îmbune pe Tatăl ceresc.

Căinţa-i scăpare atunci când greşiţi
Prin ea păcătoşii pot fi mântuiţi


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu