duminică, 2 iulie 2017

CCCLXXIV. KASA LEKCIJA …

Dváma tolvaje sa razbili idna bánka.
Parvija véka na visoći glás:
-”Mišéc, nikuj da ni buta! Pantet či lejvete ud taze bánka nisa sate vášte, ama žuvota i váša”
Sate hora détu sa bli tám, uplašni sa légnali dole i nitu nisa gladeli kantu tolvajete.
Tuj se zvi : ”Umenuvanji na načina na tojte miselj”
 Idna bulka, se-j utagnala na tarpézata. I ustávla suknotu da i se nadigni po gore ud štuti bi blo pušténu.
Idina ud tolvajete ja-ji pugladel i ji véknali:  - ”Vu zamolvami, gospugju, badeti pušténi! Nija probami da udkradnim lejve, ni da vu nasilimi vas!”
Tuj se zvi : ”Profesjonálism  - pravi sámu unuj u kujétu se razbireši dubre”
Sled katu sa izlezali ud pudruma na bánkata, po mládija kojtu i bili izučéni u  gorni skuli (MBA) ubážde na po stárija tolvaj, kojtu ne mu báš harésvala škulata, i menali prez négvite dváta klása (kača hájzlubáne) kača virdéškata iz udata.
- Hájda da prečetémi lejvete, da vidimi kolku smi udkradnali.
Po starija tolvaj, sarditi mu udguváre:
-         Za kako da gubimi vremeto, i mož i da mu uluvi nekuj, boja hájda da si sédimi pa dvéčara za čujmi na televézore kolku lejve sa se udkrádnali.
Tuj se zvi: ”Experijenca/ opit – u tuje vreme experjencata i po glávna ud štuti  hartijte prebráni ud na kursve POSDRU”
Homa sled katu sa se mánali tolvajete, deréktura prášte  kasire da véka policjata.
Kasire se-j bunili málku i ubážde na deréktura:
-         Guspudár deréktur, nibi blo dubre da gudimi na starna 5 miljone euro, i da irčémi či sa gj zali tolvajete?
Tuj se svi : ”Umeni si satu prutivnotu u vazmožnust ”
 Kasire se smeji, naméga na deréktura i ubážde:
-         Bi blo fájanu da mu puhaždeti tolvajete, makár idnaš u nedelete.
Tuj se svi: ”Vazmožnust – badi rádusini, či i mlogu glávnu.”
Večera, na televézore se izjaveva či dva tolvaje sa razbili bánkata i sa udkrádnali  sto miljone euro.
Tolvajete sa se uluváli da četati noscete. Idnaši, pa dvapate, pa tripate. Nikaći ni i izlezvalu samu 20 miljone euro. Ampa du sto, kaćétu sa izjavili na televézore?
Mlogu sarditi puparžeti:
De ji nejblo, u tekvaj, nija smi se bunli dva meseca kaći da razbijmi bánkata, i mogalu da mu uluvati i da mu farlati za doveka u tamnicata, ali po hargjevu da mu ubesati, a deréktura se-j udbráli s 80 miljone biz da mégni.
Tuj se zvi: ” Managerjálini nauk – Nauka i po haznuviti ud zlátotu”
Deréktura na bánkata i rádusini i se pudsmeva či satu détu i izgubili na bursata moži da-j iztrij toze tulvajšak. Biz da računimi či i sa mu ustánali nekolkus miljončita za trošak.
Tuj se zvi: ”Izkustvotu, ártata na mánágementa – Kurážjata  da prezamiši sate riskve.”Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu