joi, 29 iunie 2017

CCLXIX. ПИСМО ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА.

Уважаеми сънародници, 
Приложено ви изпращаме писмо и заявление от Асоциацията на българите по света.
В писмото ще намерите повече информация за нас и защо ви пишем.

Очакваме с нетърпение вашия отговор за съвместната ни дейност.

Поздрави от България,
Донка Матева
/секретар на АБС/АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА
офиси: 1303 София, бул. „Сливница” № 146, вх. В, ап. 2тел.: +359 888 202 560; +359 887 753 370

До българска земляческа организация
Уважаеми сънародници,
Обръщаме се към вас от името на Асоциацията на българите по света, за да ви поканим да станете редовен член.
Асоциацията на българите по света се създаде през 2006 г. по идея и под патронажа на  Българската академия науките и изкуствата.
През 2006 г. бе свикан Първият Велик събор на българите по света.  На него присъстваха 2500 делегати от 38 страни.
По време на Събора бе учредена Асоциацията на българите по света като организация с обществена полза и нестопанска цел.
На сесията се прие Устав на организацията, както и се реши да се създаде Световен парламент на българите, който да заседава всяка година на 1 и 2 ноември /в Деня на народните будители/.
            Прие се принципът всяка организация от чужбина да има по един представител в Парламента.
По време на сесиите на Парламента представителите на съответните организации могат да представят устно или писмено въпроси или идеи за работата на Асоциацията и помощта на българската държава.
За членуването в организацията се заплаща годишен членски внос от 100 евро.
Асоциацията ще ви съдейства за организирането и провеждането на следните дейности:
1. За организиране и провеждане на ежегодни Събори на българите от страната, в която живеете.
2. Откриване на съботни и неделни училища, както и доставката на учебни пособия за тях.
3. Организиране на екскурзии на членове на Вашата организация в България, включващи:
·       Посещение на исторически места;
·       Посещение на забележителни курорти;
·       Посещение на фестивали на народни песни и танци в различни фолклорни области на страната
·       Посещение на културни институти – театри, опери, цирк
За уреждането на всички тези мероприятия Асоциацията се ангажира да организира транспорт, хотел и екскурзовод.
Всички изброени мероприятия могат да се реализират след предварителна договорка.
Асоциацията е в състояние да ви предостави пакети за летуване в българските курорти:
·       Летуване в исторически местности и градове;
·       Летуване в курорти с хотелски услуги трета и четвърта категория;
·       Летуване с ползване на лукс услуги хотели пета категория.
Накрая държим да ви уведомим, че Асоциацията съвместно с Българската академия на науките и изкуствата издава два електронни вестника:
·       „Целокупна България” – http://www.celokupnabulgaria.eu/
·       „Глас на българите от Македония” – http://www.glasbgmk.eu/
Асоциацията е готова да отговори на всички ваши въпроси, които се отнасят до България или до отношенията между вашата организация и нашата Асоциация.
Имайки предвид горното, ви каним най-учтиво да станете член на
Асоциация на българите по света.
Необходимо е да ни изпратите заявление на адрес:
София 1303, бул. Сливница 146, вх. В, ап. 2
или по електронната поща на assobulg_sofia@abv.bg
Годишният членски внос от 100 евро може преведете на банкова сметка:
SWIFT: UNCR BGSF УниКредит Булбанк
IBAN: BG81 UNCR 7000 1518  5239 12

                                                        С пожелания за сътрудничество,
                                                                                      академик проф. Григор Велев
                                                                                    /почетен председател на АБС/

***
ДО
ПОЧЕТНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ
ПО СВЕТА


З А Я В Л Е Н И Е
                  
от.........................................................................................
(име на организация)
държава:.............................................................................
телефон:................................................ e-mail: …………

                   УВАЖАЕМИ Г-Н ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъдем приети за член на Асоциацията на българите по света (АБС).
Запознали сме се с условията за членство от Вашата покана и сме превели необходимия членски внос.


............2017 г.                        С уважение:......................
                                                                    /подпис/                


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu