vineri, 23 iunie 2017

CCCLXI. MALČEŠKOM      Skoru, sam videli idin film. Mlogu čekani film, pu kačétu ubáždeti rečenzorete, na puznátija  regézor  Martrin Scorses. “SILENCE: Puterata na Verata” predstáve žuvota na dváma misnici  ud Portugálja, kujatu sa izpatuvali u XVII-tija vek u Žáponja za da namerati drugj misnić détu sej raznéli, ni sa znájali više ništu za négu, ama i za da raširvati krastjánskata vera. U unuj vreme, mamáčete na daržávata, pručutite samuráje sa se borli da uništati satu détu i krastjánsku. Krastjánete sa bli prugonati, mačni i nasilni da si napusnati verata, i častu pate tija sa umireli kača istensći mačenici u náj gulemite i niézmislinite maći. Sčenarja na toze film i bili napisani ud  Scrosese, zágjnu sas  Jay Cocks pu knigata napisana ud Shusaka Endo u  1966-ta gudina i diga, tváre pitánčita svazan s némanjétu na božánsćija odguvor napreći čeleškotu pátenj. S  áktorete: Andrew Garfeld, Adam Driver i Liam Neeson, filma SILENCE i raširvan ud Freeman Entertainment.


      Nekaćés, imetu na toze film, preliče s stánjtu, u sétnotu vreme na toze blog. Némanjétata, osubitu ud vreme, sa duméli i sa zamraznali malčeskomusta. Ama nadeždete nu sabužde, i mu uripva s sila, s putera da napreduvami.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu