sâmbătă, 4 februarie 2017

CCCLV. RAZGÁNEMI…

     Meseca február na taze 2017-ta gudina i na parvite négvite deni. Zimnu vreme, makár či vremeto se-j ugrejalu málku, rabotata iz gradinte ne se krénala još. Taj či sam učali ”gustenin”  u ličnata kolekcja na nuvinata Náša Glás.
     U kasotu vreme, sam pregladel sámu idin del ud nija, i sam izvádili nekolkus odkase ud 2011-ta gudina, détu sam gji pisal áz, ali sa mojte hurti.
     Gji predstavem po dole, začudin kači barži menuva vremeto. Istenata i či gá gji pugladem, i ni ulágam u kuja gudina sa napisan, pamećta me deka da misla ći satu se-j tréflu…uščére.
 


 Dve ud tej, nisa videl svetlusta na tipárnicata.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu