miercuri, 1 februarie 2017

CCCLIII. IZVANREDNU PREBIRENJI NA KOMITETA NA BREŠĆÁNSKATA FILIÁLA NA U.B.B.-R.

        Otu či ud zadosta dalgju vreme  brešćánskata filiála na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija ima vremeniti predsedátel, trinájset ud clenvete na komiteta sa izvikali, konvokirali komiteta za da se udberi novija predsedátel. Komiteta na brešćánskata filiála na B.D.B.-R. i sastávin ud 15 clenve.
       Ud teze sate, idin niji u daržávata, otu rabotii, a dugata ji vremenitata predsedáteća, kujatu nisa dušli na tuje prebirenj…se pitam za kako?
       Predesedátel na Filialata Bréšća na  Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, Filiala Bréšća i bili udbráni  Péri RÁDULOV.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu