miercuri, 4 ianuarie 2017

CCCXXXVIII. IZBOGUM...

IZBOGUM...

BREŠĆÁNSKA ŠKULA

BREŠĆÁNSKA OBŠTINA

     Kača u hargjevite sanve, sam se nadevali či..sanuvam i sam si žélili ud svi sarcu da se sabuda. Ama, za žálust tuj ne se tréflu...
    Počnivanji sas škulskata gudina 2016 – 2017, brešćánsćéte dicá, ud klasa „0” du IV-tija klás treba da patuvati seku sutirna du Dénta, otu, brešćánskata škulka siji zatorila puhortite za tej.
     S idno uko treba da revémi, ama s idno da se smejémi otu teze dicá u Bréšća, u sétnotu vreme sa hodili na škula posle pládne, sled katu idinstvenija dáskala siji dušali pustánati ud Dénta, i u teze čtir saháte i probali da iztulmáči pismenusta i čatenjétu na sate klásve Taz gudina seku klás ima pu idin dáskal détu gji uči čtir saháte seku denj, sekaci i po hubeve, po dubre ud... idin sahát na denj za seku klás.
     Istenata i či i mogalu da se upázi škulata, aku bi se umenala na škula s balgarsku predávanj, ama....ud di tolkus umnus...
     Kača gá ni bi blo dosta tuj, etu či idna ud náj stárite kašti ud Bréšća, stárata, bivšnata obštinata i blá „pumognata” da se sruš...     S mlogje saldz i  biz hurti...ali, sas slédnite hurti:
     Aku ištiši da uništiši idna nácija, tugáz:
     Usmuteij-ja, isturšiji škulata, nauka, kulturata, zdrávtu, zaruviji nadeždete, rabotite détu gji pučitva, napravija da zabrávi dnéšnotu i menatotu,  da si izgubi nedeždete  u badeštotu, uzajamija, ustavija da gladuva, izguriji sata ruba, máterjalna i duševna rana i, náj glávnu, nitu kutreščetu ud na kraka da ni si butniši za razvidelenijtu na horata. Napravi sámu málku ud satu tije i za sapćásaš či i s mlogu po lésnu da vládaš idna takvaze nácja.

...Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu