sâmbătă, 14 ianuarie 2017

CCCXLVI. ZIMATA SIJ PREJALA VLADÁNJITU

     

      Teze deni zimata i prezala vladánjtu. Satu i pubelelu kača u prikasćéte, i džéra i stisnali satu naoklu, máj či za iztursi i kámacite.
    Začudni gladem či i zamraznala Barzáva i Bega, i slušemi prikazćéte na po stárite za menatite vremeta u kujatu i blo istu taj studénu.
      Iz váruša Timišvári, horata biz tejni dumá, za žálusti gji ima, i nisa málku, sa bli prebráni, naránat i ublekan s čisti i po dubéli drej i se ji ucégurilu idno guraštu mestu da prenuštuvati.
       Du sigá, vájda si dumati i se pitati : - Kako i taj izvanrednu? Le nija kača krastijáne znájmi dubre právbite na milusarcnusta, i sekać niji parvata zima u kujatu se bunimi na po nisréćnite ud námu.
    Idna takvaze dubra právba se-j dugudila taze gudina. Idin šofer ud na ámbuláncata kojtu i sélili teze zamraznati  i sapćásali či idin stári i dubavili bubéli zimni drej, buda i bukondže, ama gji ubuli bizi zokni atu ne dubavil. Se-j izuli i mu gji dál, i ubážde toj: - Toj ima po mlogu nužda za tej ud štuti méne i ništi da si ubádi imetu, negu duma či gu zvat ”N” ud… nikuj.
    I tozi niji idinstven, ni treba glademi na deléku, sámu naoklu námu. Sti sapćásali, na primer, ”Kolada za sinca” u Stár Bišnov?

 Blágu na vás, milni balgare palćene!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu