luni, 23 ianuarie 2017

CCCL. NEDELETE NA MULITVATA ZA KRASTJÁNSKOTU IDINSTVU

 

 Nedelete preku 18 -24 jánuár 2017-ta gudina i udlačna kača ” NEDELETE NA MULITVATA ZA KRASTJÁNSKOTU IDINSTVU„. Un tréćata nedele na meseca jánuár, krastijánete ud pu celija svet molat zágjnu. Taze gudina temata ji: Pumirevanjétu – Isukrastovata Mila nu prevládva” 2 Korint 5,14.
   Ikumenizma zlamenuva pravbite na čarkvata, i na tejnite clenve, kantu ujdinvanjétu na krastijánsćéte veri. I tuj niji lésnu, ama i mlogu mužnu. Ekumenizma treba da se razlékuva ud meždureligjoznija dijálog i si ima žilte u testamenta ustávini kantu námu ud Idinrudénija Sin, Isus, napreći Négvotu pátenji na križa: ”Ut unum sint” (In 17, 21). Négvotu počnivanji i s krašténjétu i négva dustap i Euháristijata.
   Fundaménta na ekumensćija dijálog ji právcata – morenjétu na seguku ud námu da si ubádi négvata ličnust i da pudbelež unuj détu i imami sekuj idin ud námu, détu mu ujidinva i razdile.
   Da si ubádim  samusébnite pozécji ni preči, negu razviva ekumenéčnija dijálog. Ekumenizma gu ima otu medgju krastijánete ima razkacvanji kujatu ni harésvati na Náša Spásitej, kojtu se-j molili za ”sate de badati idno” (In 17,21)
   Za krastjanskotu idinstvu treba da si izpuvedami dušata, da molim zágjnu, i da si ubarnimi licitu kantu Guspudina Boga, otu sám tuj mu ujdinva.

       Isukraste, uščerešini, dnésini i dovečin izceri ránte na náštu menatotu, blagusvimu námu i nášta mulitva za idinstvu, i zamamimu u tojtu badeštu zágjnu s Baštata i Duha Svetija, u sate véke . Ámen.

Bože nás, idinstven u Svetotu Trojstvu, Bašta, Sin i Duh Sveti ti zafálem za taze nedele na mulitvata, či si mu prebráli zágjnu kača krastjáne i či pu mlogje preléći si medgju námu. Dupusni mu da slávimi Tojtu Presvetu Ime za da rastémi nadálja u idinstvu i razbirenj.


Milustivi Bože, Nebésći Bašta, ud mila s vazal mir s toja nárud. Dá-j mu  témelnus i putera da se borimi protiv makár kakva diskréménácja. Néka Toja mir da mu napalni s rádus i da mu mámi kantu idinstvu. Pu Isukrasta Náša Guspudin, kojtu i uzkrasnal i kraluva zágjnu s Tébe Bašta i Duh Sveti u sate véke. Ámen.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu