marți, 13 decembrie 2016

CCCXVIII. SE IZTÁČE GUDINATA I NOV PAĆ MU SE UTVÁRE

   Na svaršánj na gudinata, išta da preglademi málku izmenatija pać na toze blog sas zafálvanj či preku vremeto sti bli blizu du námu.


   Starnata - CCLVII. SVETA MISA ZA SATE BANÁTSĆI BALGARE PALČENE DÉTU ŽUVEJATI U BALGARSĆIJA DUH i imála 349 utvárenjeta i tuj ni právi drugu neštu udvan da mu zarádva i da mu dedi sila, vreme i osubitu zdrávu da káremi na dálja toze pać. Kača krastjáne po gulema  rádus ni moži da mu ubliva sarcáta, i cégurnu prepuznávami či mulitvite ud taze Sveta Misa, nadégnat kantu  nášte  véčni dumá, kantu Náša Nebésći Baštá sa  mu ujáknali.
     Aku pugladem nadálja za sapćásam či starnata CCLXXII. SVETOVNIJA DENJ NA MLADÉŽA 2016 i blá puháždena 270 pate i tuj mu dáva još  po uzmložni uzroci za rádus, otu teze dvete starni hurtuvati za náštu náj skapotu - verata. Ta  mu ujdinva, napeći ultáre u nášte čarkvi,  i vidim i razbirem či  biz vera i čarkva udkole bi bli raznésni kača nárud.
     CCLII. PU BELEGA NA KRIŽA - nit ni treba da utvárem taze starna za da vidimi či smi razbráli puterata na nášta vera, i u izborete smi si izbráli kača elektorálin sémbol - križa.
     I starnata CCLIX. BRAŠANCÉ 2016 nu nanáse na paméć za toze hubanćija praznéć i mu právi da pugladem još idnaš kantu nášta Nebéska Májća na kujatu nášte prededve sa prepuračeli brešćánskata ćarka, i ni u sétnija red na tejna Sin, na toze milin práznéć  na Isukrastovotu Sv. Telo i Sv. Krav, álduvan za náštu spasinji.
     U istena, či, taj pu kačétu sa čatni starnite na http://miselj.blogspot.ro pukázva glávnite raboti za mánu banátscite balgare palćene. Sled verata slédva séltu, ali váruša u kojtu žuvejmi, zajstu ujdinati kaća idna gulema familja. Vidim tuj spured či slédvat starnite s náj mlogu utvárenjéta: CCLXIX. BRÉŠĆA i CCLXX. 145 GUDINI UD NASÉLVANJÉTU NA BANÁTSCITE BALGARE – PALĆENE U IVÁNOVO.
     Vera, obšnust, i slédvat obićájete, pu kaćétu vidimi pu utvarenjétu na starnata CCLV. ČESTITANJ I IZGODA u kujatu smi predstávli idin milin obićáj mlogu glávini, kojtu ujákniva náša nárud prez utemelevanjétu na familjte.
     Nášte prededve sa si napusnali milnata rodna darzáva za taj da si upázati verata, i nija puštuvam i pučitvam tejna álduv. U starnata: CCCVII. ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ - 1-ВИ НОЕМВРИ spumenuvam toze hubanći práznić na Májća Balgárija u kojtu pučitvam nášte korifeje, a nija kača katulićáne praznékuvam Dene na Sate Svetci - Svi Svet, i na toze denj se preberémi u grobištata da puhodimi nášte milni  rodnic, dedve i prededve, otu za námu tija, sate, sa korifeje i svetci, spured teja álduv détu sa gu izdáli s náštu utránvanj pu duha na Katulićánskata vera.
     Pu utvárenjétu, puházdenjétu i čatenjétu na starnite CLXXXV. ÁNSÁMBAL BREST NA KIRVÁJ U DETA, 2015-ta gudina i CCLXVII. KIRVÁJ – DETA 2016, vidimi interesa na čatnicite za trudbata na nášte dičeta za upázvanjétu na nusijata, igrata i pesmata naslidna i upázna s gordust i du dnés za da možim da ja prededémi i na náste dicá i unuci, ama i za da badi puznáta pu istenskata tejna vrednus.
     Tri hurti imami ségá u pámeć:
     VERA, u Satmožnija Bašta Boga, u Isukrasta náša Guspudin, u Blažéna Divica Maria, u Duha Svetija i u Svetata Katuličánska čarkva;
    NADEŽDE, či za se upázimi kača nárud i za si upázimi obštnustite, nášte sela;
    MILA, kantu Guspudina, náša Bog, kantu nášte bližnic, i kantu nášte  trádécji, običáje, nusija, kultura i banátsći balgarsći- palćensći jazéć.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu