luni, 12 decembrie 2016

CCCXV. KUČITU I LÁVA

 Idno kuče se ji raznilu u  častata i bizkrájna gura i ji sapćásalu či idin stramin  láv bega právu kantu niji.
   Uplášnu i pugladelu naoklu da vidi di moži da se izkrij ali da ragni ud pate na láva i videli nekolkus kokalici pud idno dubélu i utrupanu  darvu. Homa i sadnalu pukraj tej i krénalu da gj gloždi.
   U toz még, láva véć se ji farili, i skoknal kantu nij za da ji glatni sas si sas kosam, ama kučitu i krénalu da si hurtuva samosébe,  kača gá nibi sapćásalu láva:
  - Mmm, nisam znájali du sigá či mestu ud láv i taj sládku i ukusnu! Dali ima još lávve u taze gura?
   Katu i čuli teze hurti láva i zastánal, i zamraznal i mu se ji naizala kožata ud stráj, ragnal ji i se ji izkrili nazać idnija tranjta.
   U tuj vreme idin majmunj i videli ud na darvotu kako se ji dugudilu i za da se lágudi napreći láva, i učali i mu ji pušapnali kako se ji dugudilu, ama kučitu ji sapćásalu.
   Láva i prečarneli ud ját i duma na majmune:
   - Vaskačise na moja kras za da vidiši po dubre kako sa izpáti tujke drébnotu i nikadarnu kučenče!
   Kučutu umestu da ragni, kaćétu vájda bi se čekali, se ji ubarnalu sas krasta kantu tej, kača ga nitu ne gj videlu i ubážde na visoku:
-  Di na čumata i toze glupavija majmunji?! Ud pulvina saháti sam gu prátili da mi dunesi idin láv i gu néma da se vrášte!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu