marți, 27 decembrie 2016

CCCXV. FÁLIM ISUS, DRÁGJI HORA!


Fálim Isus, drágji hora

Mir u kašti i u dvora

Sas Betleem nija varvimi

Rádus u kašti nosomi


   Na toze denj,  Bábin denj, Dene na Ádam i Eva, dicáta puháždet rudbinte i bližnite i nosat s tej radusta na Purudénj Isusovu. Sami ali družstvenu, pu šestima: dva ángjele, kujatu nosat betleema, stár pastir, drugja dvá pastire i bujtár nosat mlogu rádust na kaštnite. Ángjelete pejat Gloria, Gloria, pastirete: Hej pastire, kako ji tuj, O badzanáku Gargule, a bujtare: Áz náj mládu bujtárče.
   Ama, za kako vu ubážden, piša áz satu tuje, katu vija sti ji prežuveli i sti prejali ud betlemášte hubanćija pozdrav i svetlusta na Kolada.

+

Kyrie eleison
Smi dušli da se rádvami
Téb zafálnus da dávami
O Bože.

Christe eleison
Či Isus toj Sin premilni
U Betlehem dnés se rudi
Na  sveta.

Kyrie eleison
Divicata májća sveta
Náj brigosnu gu zaviva
U pilni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu