joi, 15 decembrie 2016

CCCXIX. SAVARŠINIJA PÁR

   U idno vreme i žuveli idini čeleći, stignati sigá, na mlog stári gudin, kojtu i ustareli samičeći. Ne se užénali, ne si namerili para u mládus i taj puléku, puleku sa mu izmenali gudinte,  vremeto mu ji zabreznilu licitu, puterata, silata gu ji napusnala, se-j izgarbili i snega na vremeto mi ji pubeleli ćékata.

     Navaršil ji  toj devence gudini, i pádnali na odara i sij čekal purmenevanjétu ud toze svet. Na bolnija odar, nekolkus kumšije sa stražuval, otu ne imál niguku na sveta. Idin ud kumšijete gi ji zapital:

   - Nikade u toja žuvot nisi bili užénati, ama  na néguku nisi ubáždeli  za kako? Ségá na smratnija odar, možiš da mu ubádiši istensćija uzrok. Sekaći prez málku vreme za napusniš toze svet, i makár kakva gulema izkrita rabota, tájnus imaš, i da mu ja udádiši, ništi ti škodi ništu na tébe.

  Stárija i udguvorili:
   -Dá, imami idna tájnus. Nékade, ama nékade u  moja žuvot nisam bili protiv ženidbata, neku sat toze kaharin žuvot sam trasili idno mumiče, katu sam bili mlád, posle idna žina, ama sam iskali za moja pár, mojta drugárća da badi idna savaršéna. I taj, u mojtu sekudenšnu trasenji, sam sapćásal či vremeto i izmenalu kača idin mig, i eme tuka, na sétnite-mi uddišenjéta.

   -Kaći taj ? Ud sate hora ud na sveta, pulvina sa žini, i pá ud sate teze nisi mogali da nameriši idna savaršéna, taj kaćétu si žélili, idna kujatu téji harésvala za da se užéniši?

 Saldzite sa purčučureli na stárca, i ji kázal:
 - Dá, sam namerili idna...du na sétne, sled mlogu trasenj.
- I kako se-j tréflu, za kako nisi se užénal za nija?

Náša stárija nanovu, sas sétnite-mu sili udguváre:

- Vidiš sinco, taze žina, i tá i trasla  savaršinija čeleći...Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu