duminică, 11 decembrie 2016

CCCXII. KUČENETE 2016

     Taze gudina milnija i skapija običáj – Kučenete, i bili uredéni u sabuta, 26 november u…detskata gradénka / gradénécata.
     Mládite muničta, mumi varat kukurus, gu usladevati, naćéčat tárelete, gji zavazvat s gjvézeni karpi i zanesati, teze sládći kučene na tejnite milni, rudbini i … izgudenici, aku imati.
   U menatite gudini mu ji flezalu véć u običája za mumičtata, mumite ud Ánsámbal Brest da dunesati kučene i na tejnata milna ”druga”, ama si taj glávna familja – Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, i sa nosli sládći kučene u Balgarskata kašta ud Bréšća.
  Nikade nismi probali da umenémi običája, osubitu či Bréšća i idinstvotu mestu, náj málku ud vlášku, aku ni i ud pu sveta, détu se ji zapázili toze obićáj, ama taze gudina spuredi párlámentárnite izbore, kujatu se dubližvati s barzi raskače, nismi imáli dupusnénji da se dubližimi du nášte milni ”drugje, pu red” dumá- Balgarskata kašta i smi moreli za zanesémi kučene..u kumšijete…
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu