vineri, 21 octombrie 2016

CCXCVII. SÉDMATA SESJA NA SVETOVNIJA PARLAMENT NA BALGARETE

     Usreći  15 - 16 oktobera, pu običája, u Várna, ÁSOČIJÁCJATA NA BALGARETE UD PU SVETA i uredila sédmata pu red sesija na Svetovnija Parlament na Balgarete.
     U teze deni predstávitelete na balgarsćite diáspori ud pu celija svet sa se prebráli  za da si ubádati taškustite i da dunesati idej za pudubrevanjétu na stánjitu i na žuvota na balgarćéte malčenstva ud pu sveta.
   Megju drugje raboti se ji hurtuvalu na tuje sreštenj za idno po dubro svazvanj s instétucijte ud Balgarija i za nuždata na idna strátegija za ujáknivanjtu na vrasćéte s balgarete ud čužbina.
     Ne u sétnija red, na taze sesja  se ji daržálu idno kasu malčenj i sej spumenalu za gulemata ličnust na Predsedátela na  banátsćéte balgare i zamestnéć predsedátel na Svetovnija Parlament.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu