miercuri, 19 octombrie 2016

CCXCII. DA VU BOG ŽUVEJ GUSPUDIN KÁLÁPIŠ

  Bog da vu blagusvi i Májća Božja da vu nadari  s kripust, blažénstvu, mir i milustivust.


Da vu pudari mlogu uspeh u vášta taška ama velićánska trudba.
Na mlogu gudin vu žélimi za váša rodin denj!


     Gulemata istena i či ni gu puznávam taj strášnu guspudina Stoján Kálápiš. Smi se sretli za paruv pać u Bardáre (Bardárski Gerán- Balgárja) i posle u Belo Bláto – Liznájt na sreštenjétu orgániziranu - uredénu ud négu, taj zvánata Balgarjáda. Na tuje srešteni sa zal del banátsći balgare palćene ud máj sate sela i váruše ud Balgárja, Sarbija i Rumanija u kujatu žuvejati palćene. Nisa fálili nitu clenve na Ágencijata za Balgare ud Čužbina. Hubava  miselj, ideja i imáli tugázi za da se zabeležati točnu sate práznici na sate váruše i selá za taj da možimi da se sreštem po na častu i da se raspuznájmi po dubre. I spured méne s taze právba, i ne sámu s taz, ama taze ja puznávam áz, sij zabelezal imetu u istorjata na banátsćite balgare palćene .
     Zajstu i predsedátel na Kulturnotu Družstvutu “Trandáfer Liznájt”
     Sas mládite brešćáne smi zal del na turneja pu fotbal “Kupa Bon Bosko” u Zrenjánin- Mužlja ama i mládite ud tuje várušče sa puhodli  manenata Bréšća na pukánata na tugášnija predsedátel na B.D.B.-R. Bréšća, Péri Rádulov, (áz).
        Ama, po mlogu za gulemata ličnust na guspudin Stoján Kálápiš za zabeležimi s druga prelega.

 Bréšća, na 16 oktober, 2016- ta gudina.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu