luni, 31 octombrie 2016

CCCV. „МОЯТА КРАЧКА КЪМ ПО-ДОБРОТО УТРЕ“

ДО
Начално училище в с. Брещя, област Тимиш

Уважаеми Г-н Петър РАДУЛОВ

Академичното ръководство и екипът на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов имат удоволствието да Ви поканят за участие в традиционното издание на:
 
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
„МОЯТА КРАЧКА КЪМ ПО-ДОБРОТО УТРЕ“
 
1. Условия и изисквания на конкурса:
До конкурса се допускат ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в страната.
Есетата трябва да отговарят на следните изисквания:
·      да са във формат до 2 печатни страници (3 600 знака);
·      да притежават ясно формулирана теза, която съотвества на зададената тема, и логическа последователност;
·      да са подходящо аргументирани;
·      да съдържат актуални примери, както и препоръки.
2. Изисквания за оформяне на есето:
Обемът на есето трябва да бъде до 2 страници (Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30 mm, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size – 13 pt; Word 97-2003, Line Spacing 1,0; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi).
3. Важни срокове:
Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат своите разработки на електронен адрес: career.center@uni-svishtov.bg в срок от 17.10.2016 г. до 20.11.2016 г., включително.
Победителите ще бъдат обявени на официалния сайт на Стопанска академия през месец декември 2016 г.
4. Процедури за кандидатстване и оценка:
Подаването на есетата е само онлайн на имейл: career.center@uni-svishtov.bg. В полето Subject ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписват: име и фамилия на автора, наименование на средното училище и град. В мейла се прикачват попълнения Регистрационен формуляр и файлът, съдържащ есето.
Жури в състав представители на АЦККВО и преподаватели от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов ще следи и за правилното прилагане на езиковите норми.
ВАЖНО! Всички автори ще получат сертификати за участие в конкурса, а участниците, класирани на първите три места ще бъдат наградени на официална церемония в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
Контактна информация:

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Емануил Чакъров” № 2
тел. (0631) 66 437, e-mail: career.center@uni-svishtov.bg

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu