miercuri, 26 octombrie 2016

CCCIII. NIDETI SE USTÁVE

Idna daskalća i učila dicáta na mátemátéka. I zala krétata i krénala da piši na táblata.
9 x 1 = 7
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

 Sled katu i svaršla i pusnala krétata i se ubrášte kantu klasa. Dicáta se butati i se smejati, otu parvata ekuácja i grešéna. Kaći moj da dévet pate idin da právati sédem?
 Dáskalćate rasmenu ubážde na dicáta:
   - Áz sam štela taj da napiša za da vu nauča idna mlogu glávna rabota, i vida či sti sapćásali či dévet pate idini ni právati sédem.

   Vida či se semjiti či idnaš sam grešila, ama nékuj ud vás ne me pufálili či unez drugjete 9 ekuácji sam gj napisala dubre. Horata, mlogja pate, ništa  cenati vášte dubrijte právb,  makár či tija sa mlogja, ama na parvata greška za vu se prusmevati.
   Nideti se ustáve i nideti da ulágati, negu praveti dubro i nadálja.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu