duminică, 25 septembrie 2016

CCLXXVIII. ÁNSÁMBAL BREST NA SČENATA U SÁRÁVÁLE

     S gordus raširvami banátskata balgarska palćenska nusija, igra i pesma i néma po gulema rádus, po gulema pláća za nášta trudba ud kaćétu da vidimi či smi si stégnali céle i smi puznáti na mlogja mesta. Etu ći se ji čuli za námu i u Sárávále, i taj smi dustégnali da igrájmi i na taze sčena u 4 september 2016 ta gudina s prelegata na ”Denite na Sárávále”


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu