duminică, 25 septembrie 2016

CCLXXV. DVETE NEDELI 2016

    I taze 2016-ta gudina, 15 áugust, praznéka na Nebuuznásenjétu na Blažéna Divica Marija smi puhodli Stár Bišnov i zágjnu s négvite stanovnici i gustene smi praznékuvali Dene na Ćarkvata i na celata katuličánska obštbust.
Na toze práznić i učástvala, na pukánata na guspudáre Gjusi NÁKOV idna delegácija ud Posolstvotu na Republika Balgárija u Bukuréš. Taze delegácija i napravila nekolkus bišnuvene mlogu rádusni otu i  dunéla dokumentete za balgarskotu graždánstvu.
Zajistu,  na toze práznić sa učástvali i ánsambalete ud Bréšća- Brest i Vinga – Balgarče i Ánsámbala na Ásočijácjata Balgarče ud Vinga i idna delegácija na Balgarskotu Družstvu ud Banát Rumanija sastávna ud clenve na Izpalnitelnija Komitet, predsedátelete na Filiálte i guspudáre Ivánčov Karolču.
 Dene i počnali s  puláganji na vinci na pametnika puklunén na pugjinatite bišnovsći junáci- geroje ud Parvija i Drugija Svetovin Boj.
I sledvala Svetata Misa udslužina ud guspudin parok Vásilčin Iáni, Pérku Velčov i Dáni Kálápiš. Sled Sveta Misa i blá predstávna novuizdádnata kniga :”SVETOTU PISMU – STÁRIJA ZÁKUN- DELVE” prevedena na banátsći balgarsći palćensci jazéć ud misnicite:Msgr. Gjuka Áugustinov, Jáni Vásilčin i Pérku  Velčov i napičetna s pumušta na Balgarskotu Družstvu ud Banát Rumanija.
Razbire se či sate gustene sa bli upuštuvani s pladnina u Kulturnata kašta.
Delegátete ud filiálte i delegácjata ud posolstvotu sa puhodli u váruša Smikluš i santiere na novata Balgarska kašta ud toze váruš détu séga se gradi i tám sa pladnuvali.
Posle pládne, sled večérna idini hubanći artističin prográm i bili izdádini ud sate ánsámbale na banátsćite balgare palćene détu sa učástvali na toze práznići i áz kača rakovoditelj na Ánsámbal Brest sam puzdráveli nášte brájće i sistri s pozdrava na sate brájce brešćáne.
Večera smi slušeli zágjnu hubanćite nárudni svirni i pesmi i smi se veselili du kasnu, kača medgju istensći brájce i sistri i zafálem na orgánizatorete za pukánata ama i na Balgarskotu Družstvu ud Banát  -Romania, otu i ucigurilu pate  za taj da možimi po mlogja tima da zamimi del na toze práznić.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu