marți, 30 august 2016

CCLXXIII. SRÉĆNA ŽENIDBA ÁNKA & MÁRIUS

      Gulema rádust, ne sámu za mládite gá dustignati da prežuvejati teze mégve, na stepenjétu du vaz ultáre, negu i na rodnici, stár rodnici, rudbini i drugáre i za sate détu puznávati mládite.

      Ujdinvanjétu na dváma mládi i makár ga uzrok za rádus i vesélji, mu nanáse na pámeć za počnivanjétu na náša familjálsći žuvot.

      Ánka Budur i Márius Frinku sa prežuveli teze mégve i se rádvami či sam imáli prelega da bada i áz pukraj tej. Bišnovskata čarkva naćéčna s mlogu cveći ama i s tejnata hubus i mládust gj prejala i zágjnu smi zal del na Sveta Misa i smi molili za Guspudin Bog da ukripi i ujákni tejnite ubéćávanjéta.

SRÉĆNA ŽENIDBA ! MLOGU SRÉĆA, ZDRÁVU I BLAŽNSTVU VU ŽÉLIMI !

Stár Bišnov, 6 áugust 2016

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu