joi, 11 august 2016

CCLXX. 145 GUDINI UD NASÉLVANJÉTU NA BANÁTSCITE BALGARE – PALĆENE U IVÁNOVO

Makár či sa menali véći dve gudini, treba i vrednu da spumena za taze kniga.         Napisana na banátsći balgarsći- palćensći i srabsći ta sadarže mlogja dáti ud žuvota va banátsćite balgare ud srabsćija Banát, osubitu ud Ivánovo, ama ne sámu.

   Guspudáre Áugustin KÁLÁPIŠ gu puznávam kača dubar  i verin palćenin détu se trudi da upázi satu détu i banátsku balgarsku palćensku. Ništa da práva nikakva rečenzja na taze kniga , ama nitu na drugje, pu kaćétu sam máj pisal, išta sámu da vu ja predstáva da znájti či ja ima, i da ja putrasiti.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu