duminică, 7 august 2016

CCLXIV. KUPA PETRODENJ 2016     Turneja pu fotbal ” Kupa Petrodenj” i stégnali na 20-ta edécja.
     Mlogu  gudin napreć !
    Na taze jubéljálna edécja,  détu se ji daržála megju 25 i 26 juna 2016-ta gudina smi zal del i nija brešćánete s idna eképa.
Turneja se ji daržál, se razbire na ”Hristo Stoichkov Árena” na kujatu nimojmi da ni sapćásam, pukraj svetlusta za nušća (nocturnă) i trébunata kraštena pu imetu na Péru Kerčov – Barone i ni u sétnija red, hubavata i uredénata treva ud na árenata.
     U sabuta, 25 juna sa se igráli igrite ud grupte, a na utre, u nedele 26 juna sa se igráli drugjete igri.
     Parvotu mestu i blo usujénu ud G.M. Máfia i sa gj slédili:
2. F.C. Pils - orgánézátorete  na toz turnej
3. Golden Boys
4. Bizonii
I taj dálja

   Grátulirvam orgánézatorete za dubrojtu uriždenj ne sám na taze gudišnata edécja, negu sa sate  détu sa gj uredili du siga i ji zafálem či nékade ni mu zabráveti i mu pukánati da zamim del na toze pručutija turnej.
Kača i drugja pate, za ustáva svetičtata da hurtuvati…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu