joi, 16 iunie 2016

CCLXII. KRÁSTAVICI UĆÉSNATI NA SLANC Pánta još ud dite kolku hubavi i remnivi sa bli krástavicte ućesnati na slanc, za tuj za si nanesa na pámeć recépta, zágjnu s vás, vájda taj za mi meni taze žélba..za ćéseli krástavici.

Mu treba:
-         3 kila krastavici, se razbire či po drébnite sa po remnivi i po “sládći”;
-         2 kumáčta leb;
-          4 litera uda;
-          4 lužic solj jadra – ud čuválata, biz jod;
-          10 stavčeta luk časnov (kulu 2 glavičta);
-          5 -6  klončita  nacaften kopar;
-          2 jutnivi pupérčita,  aku harésvati jutnivu, ali možiti da uguditi renj);

Za da badati po hubavi možit da uguditi i drugu neštu détu vu harésva, naprimer zrančeta muštár ali čarin pupér;

Da se uluvimi da “gotvimi”.
Se umujati krástavicte i se naredati u idini burkánj po gulemi.
Usreći tej za ugudini luka časnovija i drugotu, čarin pupér, jutnivi pupérčita, itd.
U tuj vreme za ugudimi udata da zavri, za gudimi suljta za da se iztupi I posle za ustávimi udata da istini.
Za malejémi udata u burkáne i ud gore za gudimi kumáčtata leb.
Za gj ustávimi – 2-3 dene na slancu ali po mlogu aku vu harésva po ćéseli.
 Da vu ji na zdrávu!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu