luni, 11 aprilie 2016

CCXLIV. PUSVETEVANJITU NA BISKUPSKATA KATEDRALA


NA UPRUŠTINJÉ U DOM ZA SATA BISKUPIJA
 Na toze denj, 9 april smi se prebráli u Biskupskata Katedrála Dom- ud Timišvár na upruštinje i da praznikuvami 280 gudini ud katu se ji zadzidili parvija kámak na novata katedrála.
Biskupskata Katedrála ali Dom kačitu i puznáta u Timišvár i bla izgradéna usreći 1736 –ta i 1774-ta gudina i pusvetena na Sveti Gjura. Gradenjétu i trájalu mlogu vreme i blo naprávnu na dva dela, tojest userći  1736-ta i 1751-va gudina i usreći 1755-ta i 1774-ta gudina. 9-te ultare naćéčni pu stéla Baroc i Rokoko izdajbéni ud Johan Müller zaubikulin sas stári svetici i jorganete stéla Ludovic XVI-ja idnákvi s jorganete détu se namervati u u čarkvara Sveti Suplice ud Paris sa samu nekolkus ud fubustite détu naćéčvati taze hubanka biskupska katedrála.
Svetata Misa i blá udslužna ud Biskupa ud Oradea Laszlo Böcskey na čtiri jazici: nemsći, madžersći, latinsći i vlášći. Palna i bla gulemata i hubankata nášta katedrála.
Sled Svetata Misa, náša biskup Mártin Ross i zafáleli  Biskupa ud Oradea za hubankata sveta misa udslužna i za hubanćite hurti ubádni u predikata, na kora na buskupskata katedrála i na sate prebránite misnici i vernici. I i utorili ofičjálnu expozécjata pákvana s taze prelega: 280 gudini na Biskupskata Katedrála ud Timišvár i i spumenali či taze gudina se praznikuva i 300 gudini ud uslubudenjétu ud turskotu robstvu.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu