joi, 18 februarie 2016

CCXXV. KLIK 10.000

  Cégurnu sti razbráli či hurtuvami, dnés za déset hiljadi utvárenjéta na starnite na toze blog.
   Se rádvam či 10.000 hora sa videli i sa čali satu détu i pisanu tuka, sa se rádvali zágjnu s námu i sarcáta sa ij bakteli balgarsći, banátsci balgarsći palćensći. 
   I za da ni hurtuvami/ pišimi i četémi tolkuse smi se mislili za na toze, práznéć za námu,da preglademi nazaći,da vidimi nekolkus svetičta détu nisa bli još na toze blog i taj da si nanisémi napámeć za hubanćite mégve...
   Sam se ubéćáli, po gore da ni práva státéstéka, ama sámu idno svetiče za vu pukáža, otu, dumami áz či i vrednu da vidimi parvite déset daržávi ud détu sa se čali starnite na toze blog.

Velikdenj 2009

    2009-ta zima


ÁLIOŠ 2009


BÁBA MÁRTA 2009


BUZIÁŠ 2009

FARŠÁNGJI 2010

DOBROGE MANDRA GRADINA - NA VLÁŠĆIJA BREĆ NA ČARNOTU MURJI 2010

DENTA 2009

SRÉĆNA NOVA 2011-TA GUDINA !

KUČENETE 2010

LIPOVÁ 2009

PROETNICA SIGHIŠOÁRA 2009

LADA CU ZESTRE – GULEM ŽÁM 2009

LADA CU ZESTRE – TIMIŠVÁR 2010

OMURA 20009

DENTA 2009


 TIMIŠVÁR 2010 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu