vineri, 26 februarie 2016

CCXXIX. KUPA FARŠÁNGJI 2016

   


BréšćaPILS Stár Bišnov – parvotu mestuDrugotu mestu Policjata Smikluš
Tréćotu mestu G.M. MáfiaČitvartotu mestu U.D. Stár Bišnov

 Turneja pu fotbal –KUPA FARŠÁNGJI 2016 i bili uredéni u Smikluš (vlášći: Sannicolau Mare) ud predsedatela na Balgarskotu Družstvu, mestnata filiála, guspudáre Toni NÁKOV s komiteta i ud ekipata PILS s predsedátela Jáni TRÁNKULOV.
     Igrite sa se igráli u sportnata sála ud váruša imenuvana ”Ioan Morar”, i se rádvam či smi imáli prelega da učástvami i nija bréšćnete s idna ekipa.
     Hubanći denj, 21 február, smi izmenali medgju banatsćite balgare palćene brájce i tejnite gustene i ji zafálemi za pušténjtu i či sa mu pukánali.
     Parvotu mestu i blo usujánu ud PILS i sa slédvali POLICJATA ud Smikluš, G.M Máfiá i na čtvartotu mestu U.D. STÁR BIŠNOV

     Brešćánete za bli pudarémi s idna diploma za učástvanjétu na toze turneu s zafálnust ud orgánizátorete či makár či smi ud náj nadeléku, pá smi se sretli.
   Náj hubavija igréc i bili izbrán guspudáre Pátrik PÁRÁLIOV, náj mládija Márkus BUŠU a za náj dubrija purtár i bili udbráni Rafael BOBOIČOV.
     U nuvinata NÁŠA GLÁS, broj 4 ud 2016-ta gudina redáktorćata Elena Kerčov piši mlogu hubanći za toze turnej i spumeneva „ Se nadevami či Bréšća za ućástva i u drugje sportsći turneta„  Nija i udguvárem, ne sámu na nija negu na sincata, vija détu četéti toze blog, či  nija se nadevami i si žélimi da smi štut po na častu zágjnu i aku fálimi nije nikade ud či nismi šteli, negu či nismi mogali.
   Na duviždenj!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu