luni, 1 februarie 2016

CCXXIII. DESETATA KONFERENCIJA NA BALGARSKOTU DRUŽSTVU UD BANÁT – RUMANIJA Na 21 jánuár, u taze nova 2016-ta gudina i blá uredéna u Kaštata na ármijata ud Timišvár, desetata pu red Konferencija na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija. Filiálata Bréšća i zala del na taza konferencija sas 20 duši.
 Na kasu, dnevnija red i bili slednija:
1.Ráport na dejnustta na upravitelnija savet za setnite 4 gudini
2.Proekt na prográma za badeštite  dejnusti i investiciji
3.Ráport na Komisijata na čenzorete
4.Izbirenji na predsedátela na Balgarskotu Družstvu ud Banát –Rumanija
6. Izbirenji na Komisijata na čenzorete
7. Izbirenji na komisijite pu spečiálnusti
8. Umenuvanjeta na Statuta na Balgarskotu Družstvu.
   Guspudáre deputat Nikola Mirkovič i bili izbrán i nadálja  kača predsedátelj na družstvutu.
   Sa zal hurtata, pukraj deputáta u vlášćija párlament, guspudáre Nikola Mirkovič, détu i vládal taze konferencija, guspudáre zamestnić predsedátelj na Družstvutu Velčov Stépanku, početnija konsul na Republika Balgárja u Timišvár i birov na Bišnova, guspudáre Gjusi Nákov, konsiliere na deputáta guspudáre Teodor Ánghel i predsedátela na Filiálata Bréšća guspudáre Péri Rádulov.
   Sate prebránite sa bli upuštuvan s jasći i pići.
   Pu kaćétu sam napisal po gore, brešćánskata filiála si izbrála 20 delegáte za taze konferencija. Udvani Gjurka KÁLÁPIŠ detu i bili bulnáv , drugjete 19 sa zal del na konferencijata. Tezi sa slédnite
-          Gjuka Álex RÁDULOV
-          Gjuka RÁDULOV
-          Kláudiu KÁLÁPIŠ
-          Lázarku KERČIOV
-          Lázarku SÁLMÁN
-          Lázi KERČIOV
-          Lučián DINU
-          Mári RÁDULOV
-          Márián Sebástián RÁDULOV
-          Marijka ORAŠÁNU
-          Marijka RÁDULOV
-          Páli STINGA
-          Péri BOBOIČIOV
-          Péri RÁDULOV
-          Péru ČIOKÁN
-          Péru ČIOKÁNI
-          Rodika ČIOKÁN
-          Tuši ŠEHABI
-          Vánij KELČIOV
   Tija sa bli udbráni na izvanrednotu, pu red, prebirenj na clenvete na Filialáta Bréšća na Balgarskotu Družstvu ud Banát Rumanija ud sutirnata na 21 jánuár, za da se pudpalnati mestata na unezi détu nisa mogali da dodati ud različni uzroc na taze desetata konferencija.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu