vineri, 1 ianuarie 2016

CCXVI.ČESTIT VÁM NOVA 2016-TA GUDINA

Isuse u novata gudina
Badi sas námu
O, Mario, pomućnico nášta
Muli za námu

Da u tazi gudina
U seku rabota
Sé da badimi
U milus Boža

O Isuse, ti preslátku ime
Brani náruda
O, Mario, sas kripus Isusva
Kripi horata

O,Isuse, draš tujate verni
U dubra sloga
O, Mario, badi jáka turna
Na daržávata


   Dubra sutirna drágji čatnic! Čestit vám Nova gudina!
   Da sti žuvi i zdrávi i néka za sate vášte žélbi da se izpalnati u taze nova gudina.
   Kolku hubanka i taze po gornata pesma, Isuse u novata gudina, s kolku po hubanći bi znájali nekuj da si žéli neštu za négu ali za névotu obštvenstu? Aku u taze nova gudina Isus i sas námu, za bráni náruda i za mu darži u dubra sloga,  nášta milna Nebéska Májća moli za námu, za mu ukripeva i ujákniva i za badi jáka turna na daržávata i na náša nárud banátsći balgarsći palćensćija némami više kako da si žélim po dubre u taze nova gudina i smi cégurni či u seku rabota za badimi u milus božja.
   Néka da mu pumogni Guspudin Bog u taze nova gudina da mu nadari s zdrávu vesélj i mudrus, da mu dubliži du négu, da mu pázi i bráni ud seku zlo a osubitu ud raznásenjetu kača nácja, kača banátsći balgare katuličáne.

   Néka da mu nadari s putera da rabotimi na toze blog, a na vás u taze nova gudina da vu dunesi za istu zdrávu, duševin mir i mlogu nosce, za taj da ni baditi nužni da hoditi na rabota i da imati po mlogu vreme da pregladeti i da četiti redovnu toze blog.
***
Kača novust moj da vu ubáda či u  Balgarskata kašta ud Bréšća idno kupče dičeta sa izprodli stárata i sa pusretli novata gudina. No, nisa fálili nitu survakárete u parvata sutirna ud 2016-ta gudina.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu