vineri, 1 ianuarie 2016

CCXV. SÉTIN DENJ UD GUDINATA

Sétin denj u gudinata
Prebrájmise u čarkvata
Boga véčni da slávim
I na négu zafálemi

Náštu sarci štut moži
Zafálem na Tébe Boze
Zako si mu s milus daril
Da žuvejmi jos ustávil

Tuje slanci taz gudina
Ugrevalu-j bugát, sirmá
I na sekugu nivata
Mirnu letela-j ćisata

Na nám boles ti si dával
I sas zdrávi pa zarádval
Telu náštu s tuja milus
Dubávelu-j zámanj kripus

Na dičeta zal si májća
Razdelil si mlogu brájće
Dal si nauk na náruda
Taj da ima stráj ud Boga

Na tujata ole sveta
Ustávem se sincata
Kaće treba znáš nájbolja
Zarad tojta ole sveta

Či smi grešni  dubre znájmi
Nija tuj prepuznávami
Mlogu pate smi grešili
Tebe bašta uvredili

Zato sinca se molimi
Ud tébe milus prosimi
Nášte grehve upráštej
I nám nide mu ustáve

  Aku puglademi nazaći, sigá na svaršvanjétu na taza stára 2015-ta gudina moj da se zarádvam či smi purásli i kača postve ami i u čatnic. Hubavite raboti na toze blog za vu ustáva da gji trasiti i viditi vija. Istu taj za se ubéćájmi či za se trudimi po mlogu za štut po mlogja, po cigurni i po glávni miselj da stégnati du vaz vás. Za se trudimi da vu puhodimi i da raširimi nášte miselj za vás i za vášte práznici, usežbi ali  prujávi, aku mu pukániti.
   Oblačni vremeta žuvejmi, s kréza, némanj, svada, lárma nikajélstvu i ubéjstvu, s vladánce détu s taglati dunjata po pukraj tej, biz da ij briga za druguku, ama nija ništi si navidém pogleda i glavata, moži sam taj aku ištimi da si remnuvami na ubušnite.
   Uprustet-me za satu détu sam grešili i dupusnet-me da vu zafálemi ud svi sarci či nisti zabrávli da puháždeti i četéti Balgarska Palćenska Miselj.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu