miercuri, 30 decembrie 2015

CCXIV. TRÉĆATA EDICJA NA FESTIVÁL NA KOLADNITE PESMI

   BRÉŠĆA, 26 DECEMBER 2015
   Na 26 decembera, drugija denj na Kolada, pu običája, či sigá možim da ričém či véć i stánalu običáj, i blá uredéna tréćata edicija na toze festivál. U teze trite gudini smi imáli kako da naučimi i dumam áz či smi purásli otu taze gudina festévála i bili meždunarodin.
   Sled hurtata na predsedátela na Balgarskotu Družstvu ud Banát Rumanija, tojest áz, Péri Rádulov u kujatu sam puzdráveli brešćánete i gustenete  dicáta ud brešćánsćija ánsambal Brest se i vaskáčil na sčenata pud upatvanjétu na  mojta drugárća Mári Rádulov i ákompánjiran ud mládia Ántonio Toma na cimbule sa izpeli nekolkus hubanći koladni pesmi. Ántonio Toma mu i pukázal i toj samičeć kolku hubanći  i naučili da sviri na cimbule. Sa slédvali gustenete. Smi imali gustene ud Sarbija, ud Mužlja Zrenjánén, ditinsćija Čarkovin Kor Don Bosco pud upatvanjétu na guspudina Stuján KÁLÁPIŠ i Kora i Fánfárata na Déntenskata čarkva SILO.
    Mlogu hubanći smi izmenali, i zafálem na sate détu sa zal del na toze festivál. Pu kaćétu sam rékal i na sčenata, seku koladna pesma izpena i idna gurašta mulitva détu se vazdiga kantu nebeto, kantu náša Nebésći Bašta, i se rádvam či ud Bréšća toze véčar sa se izdégnali tolkuse mulitvi kantu nebeto.
   Sate détu sa peli ali sa svirli sa bli upuštuvani s vičére, sa se raspuználi s námu i sa mu ubéćáli či za mu puhodati i du gudin.
   Milni spomene sa ustánali ud toze denj, tija za ustánati za doveka udajbéni u nášte sarcá a na čélnu mestu ugudni za ustánati za pomen hubanćéte šolčita détu se izdávati seku gudina s taze prelega.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu