miercuri, 30 decembrie 2015

CCXIII. KOLADA 2015 U BRÉŠĆA


 S rádust u sarcáta smi ducekal i taze gudina toze milin  i hubanći práznić Kolada. Pu običája smi čekali, pusretli i prejali betlemášete détu sa mu rastušli s tejnite hubanći nivinini glásve i s koladnite pesmi a večera napreci Svetata Misa ud na sreć nost smi zal del na sekugudišnija artističin prográm détu se ij daržáli u čarkvata.
     Dupusnet-mi i na méne za prez toze blog da vu žéla mlogu mila, rádus, blažénstvu i duševin mir na sincata détu puhaždeti  i četéti starnite na toze blog, na vášte familji i na sate vášte puznáti i drugáre.
     Koladata i praznika détu se dupáde da gu prežuvejmi u familjata i vu žéla da sti si po blizu du vášte milni u teze matni vremeta.
     Naj málku dévet hubanći pozdrave vu izpráštem, kaća devete gozbi ud mirnata, svetata i presvetata Koladna noš.
    Ni mi dváde da piša za tezi običáje otu sam cégurin či tija sa se zapázli u nášte krastijánsći familji.
    Taze gudina  sa se pádnal hubanći Koladnite práznéc či smi zal del ud čtvartak večera du nedele na Svetite Misi udslužni u Bresćánskata čarkva, s mlogu po palna teze deni.

SRÉĆNI I BLAŽÉN KOLADNI PRÁZNIC!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu