luni, 14 decembrie 2015

CCXI. DEVETNICA 2015

     Kača seku gudina, eti či smi dustégnali i taze 2015-ta gudina da krénimi  Koladnata Devetnica.
    Mlogu rádus dunáset teze prebirenjéta, teze mulitvi i pesmi, te dubližvati du Koladnite práznici, du radusta na stéganjétu na náša spásitelj, manenija Isus. 
     Menatata gudina sam pisali mulitvite za seku denj ud na devetnicata, bi se rádvali da duznája či sa bli koresmi i nekuja ud námu – banátsćite balgare palćene sa krénali da molati taze Koladna Devetnica i bi se razžálili tvarde mlogu da znája či teze militvi, prez vreme sa ustánati napisani sámu u mulitvinite knigj i na toze blog i gj náma u náte sarca.Nitu idno ud tuj ništi se tréf, sam cégurini.
     U Bréšća, makár či se vidi kaći  se izgube, ima običája za na seku ulca da se seretati horata seku denj u idna kašta.Sekaći mulitvata i po prejata ga sa po mlogja prebráni.

     Hubanći  se ji pádnalu taze gudina, devetnicata se krénva u tréćata nedele ud Advénta, tojest u nedelete na radusta, za istu mlogu, mlogu rádus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu