luni, 2 noiembrie 2015

CXCVIII. DENE NA BANÁTSĆITE BALGARE – PALĆENE UD TIMIŠVÁR 2015
    Nedele, 18 oktober, Sveti Luku, praznika na čarkvata ud Telepa, ama i praznika na banátsćite balgare ud Timišvár.
    U Telepa pu običája se i udslužila idna Sveta Misa, ama za žálust nisami mogal da dustigna du tám,  moja da riča či s idno uko sam revál i s idno uko sam se  smeli, rádval či na toze denj sam zal del na praznika na timišvárčenete.
   Sutirnata smi zal del na Svetata Misa udslužna u brešćánskata čarkva, ud 5 saháte posle pládne smi se sretli u Timišvár sas guspudáre deputát Nikola Mirkovič, predsedátela na Balgarskotu Družstvu ud Banat – Rumanija i zágjnu smi preprávli/ pákvali badeštite rabot na družstvutu, a ud 6 saháte u Kaštata na Ármijata smi zal del zágjnu na hubanćija artističin prográm sastávini ud Ánsámbala Slávijak.
     Sledvalu ij vesili s sastáva na Máći Kátárov – “Teo Bánd” i upuštuvanij na gustenete.       Razbire`se či sutirnata i blá udslužna Svetata Misa ud Msg. Gjuka Áugustinov na kujatu sa zal del sate balgare i tejnite gustene.
     Mlogu i hubanći  gá se prebiremi nija  balgarete palćene, da si purdumami na náša sládći májćini jazéći, da se puznájmi, da se puštuvam i pumágami idin drugj.
     Se rádvami či Guspudin Bog mu harizva takvize hubanći prelegi, i s máterijálnata  pumušt na Balgarskotu Družstvu gji izhaznuvam, koresnu za námu sincata.

ČESTIT PRÁZNIĆ, MILNI BALGARE TIMIŠVÁRČENE !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu