luni, 2 noiembrie 2015

CXCIX. „ADMISIO”

Áz, némami hurti da prekaža hubusta na teze migve, duševnata palnus i satu blažénstvu détu smi ij prezuveli nija teze 60 duši prez toze denj, istu na Svetata Misa, ama i pole na pladnina i preku sat denj prekáreni blizu du seminaristete pu teologija, taj či za toze denj za ustáva mládija student Péri da piši za négu...                                                    ***
25 Oktober, 2015 u Álba Juljá, ni sám za méne Péri Rádulov, familjata, brešćánete, banátsćite balgare palćene negu i za Timišvarskata Diečeza i bili idin gulem denj, palin sas rádust, spured či sam naprávil idin ráskači „ADMISIO” u pate kojtu sam gu krénal u 2013. Tuj zamenuva či unez kujat stégnat da naprávat toz ráskači  sa prejati kača kándidate za da prejamat sakramenata „Svetija red” ij dubávat reverendata kača beleći na menevanijtu na taze trepka.
            Išta da zafálem u paruv red na Guspudina Boga, za sata pomuš ij puterata kujatu mi ja ij harizal za da izburevam satu.
Zafálem na mojte milni rodnic, stár rodnic ij na sata rudbina, či sa furt pukraj méne, me ukurážvat ij se molat za méne.
Zafálem na Deputáta Nikola MIRKOVIČ či prez Balgaskotu Družstvu me pumága kolku pate imam nužda ij toze denj sa probal da gu naprávat po hubanći s ucigurevanijétu na pate i satu détu i blo nužnu za horata da moj da stégnat bizi nit idna briga u Álba Juljá.
Ni u sétnija red išta da zafálem ij na sate unezi kujatu sa bli u Álba Juljá, da badat pukraj méne !!!!
Tébe Bože fálimi !!!                                                                              
Álba Juljá,
Péri RÁDULOV

III-ta gudina pu Teologija u

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu