luni, 30 noiembrie 2015

CCV. OBŠTU PREBIRENJ NA B.D.B.-R. BRÉŠĆA

OBŠTU PREBIRENJ NA CLENVETE NA BREŠĆÁNSKATA FILIÁLA NA BALGARSKOTU DRUŽSTVU UD BANÁT - RUMANIJAClenvete na bréšćánskata filiála na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija sa se prebráli u petak, posle pládne u 17,30 saháte u Balgarskata kašta ud Bréšća.
Ud starnata na B.D.B-R i učástval guspudáre zamestnić predsedátelj Stépanku VELČOV.
Na tuje prebirenj, predsedátela na filialata Bréšća, Péri RÁDULOV, i prečal Ráporta za dejnusta na brešćánskata Filiála na družstvutu . Sled tuj  na dekanjétu na predsedátela se ij daržálu idno kas malčenj za sate pukojnite  ud Bréšća osubitu za dváta clenve na komiteta détu sa mu napusnali  skoru, guspudáre Jozu Žigalov i guspudare Páli Burov.
Sldenata točka na dnevnija red i blá udbirenjétu na novite clenve na komita. Predsedátela i  predstavili, a clenvete sa glasuvali za slednite clenve na komiteta i delegáte za na taze gudišnata Konferencja slédnite: Péri RÁDULOV, Lázarku KERČIOV, Mári RÁDULOV, Ioška BOBOJČOV,  Vánj KELČOV, Gjuka Álex RÁDULOV, Gjurka KÁLÁPIŠ, Gjuka RÁDULOV, Marijka RÁDULOV, Tuši SEHÁBI, Péri ŽIVKOV,  Áni SÁLMÁN, Luči DINU, Kláudiu KÁLÁPIŠ i  Vánj BODOR, i za delegáte  na Konferéncjata, slédnite: Šebi Márián RÁDULOV, Lázi KERČIOV, Tomi TUTURILOV, Péri BOBOJČOV i Lazarku SÁLMAN.
 Péri RÁDULOV stárija predsedátel na filiálata i zafáleli na sate clenve détu sa pumágal i pudpireli prez vremeto dejnustite na filiálata, i gráturilali novi udbránite i gj zamolili sate, da se dubližati du družstvutu za zágjnu da se borati za upázvanjetu na  jazéka, običájete nusijata i verata.
I slédvalu parvotu prebirenj na novija komitet na kujatu i bili na novu udbráni za predsedátel Péri RÁDULOV, détu i zafálel za uvervanjétu.
Prebirenjétu se i sklučlu s naračvanjétu či na utre dicáta za idati u Bokša na zapálvanjetu na parvata svišta ud ádvensćija venic sas pumušta na Balgarskotu Družstvu ud Banát Rumanija, sate prebránire sa bli puzván za zamat del  na utre, u sabuta s počnivanj ud 6 saháte na ártističnija prográm preprávin za običája Kučenete i či u nedele, novija komitet za se preberi udnovu za da si udberi zamestnéć predsedátela i sekretáre.

                Mlogu uspeh, žélimi na novija komitet !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu