vineri, 20 noiembrie 2015

CCIII. UMÁNITÁRNATA ÁSOČIJÁCJA ZLÁT BRES

         Hájdati da pugladem málku, prez toze post na  ásocéjátévnija žuvot  na banátsćite balgare – palćene ud Bréšća. Ud Bréšća, out áz sam brešćánini i puznávami sélenete, séltu, i satu détu zamenuva obštnust u žuvota na brešćánete.
        Ne sámu u Bréšća negu preku sata obštnust na mestnija savet, preku sate trite selá na obštinata Dénta néma nitu idna orgánizácija na graždanskotu obštestvo.
       Obštinata Dénta i ásočijirana u nekolkusi takvize orgánézácji, ama nit idna ud tej ni se darži za taze obštnust. Se razbire či tuka ni hurtuvam za Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija.
       Ima idna - UMÁNITÁRNATA ÁSOČIJÁCJA ZLÁT BRES sas sedija u Bréšća, nr.81 détu ima idin mlogu bugát státut, sas šaroka osnovna dejnust.
       Piša dnés za nija, za taze banátska balgarska palćenska orgánizácija za da se znáj za nija, u slédnija post za piša za idini ud tejnite projekte, i oku imati ole da se združiti s námu za zágjnu da pumognimi  rascaftevanjétu na nášta ama i na drugja obštnusti.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu