miercuri, 26 august 2015

CXCI. STI ZNÁJALI ČI…?

- I tvarde/kaharnu/ trudnu za čuzdite détu puháždeti Balgárja da razberati niverbálnata komunikácija otu tija ga si butati glavata ud gore nadole, ali udlevica na desnica, balgarete razberat sas sém drugjáče.

- U Balgárja broja 13 i sréćini.

- U Balgárja se ij iznamerili náj stárija žalak ud na sveta u váruša GRANIT. Toze žalak i imáli 1650 gudini.

- Balgárja i idinstvenata daržáva détu ne si umenevala nit idnaš imetu prez vremeto.

- Bakterijata “Lactobacillus Bulgaricus” se namerva samu u lufta/ vazduha na Balgárja, za tuj balgarskotu čéselotu mleku i taj hubavu.

- U 2002-ta gudina Balgárja i bla na 8 -tu mestu u sveta sas naj mlogja IT eksperte (hora détu se razbireti u prográmirvanjétu na kompjuterete).

- John Vincent Atanassoff  (4 oktober 1903 – 15 jun 1995) ud Daržávnija Universitet ud IOWA, ondz détu i izmislili parvija elektréčin kompjuter ima žili /korene balgarsći.

- Parvija dégétálin sahát i bili izmislin i naprávini ud idin balgarini, imetu mu ij Peter Petrov.

- Uzmložvanjetu na horata ni utvade dubre u Balgárija. Aku sigá 25 gudini, tojest u 1988-ta gudina daržávata i imála 9 miljona stanovnic, dnés Balgarja ima kulu 7miljone stanovnici.

- Balgárja i Dánemarka sa idinstvenite daržávi détu sa udkupli čuhutete za da ni badati izdignati ud fasčistete.

Náj starotu blágu i blo iznamernu u Balgárja, tuje blágu ima kulu 6000 gudini.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu