joi, 2 iulie 2015

CLXXXI. FAMILJATA PEIOV ČÁN & ÁNKA

 
  Idnaš s menuvanijétu na vremeto sapćásvami či taze ideja, s gustenstvotu sas céla za da zapázimi štuti po mlogija raboti, spomene i delve ud žuvota na nášte milni brájće i sistri palćene détu drugjáče bi se izgubilu ali ni bi blo puznátu bi trebali na baška da`j preberémi či tolkus i gulema “ bugacijata” détu ja prebiremi.
     Pu neku pać tvarde mačnu se udlačimi kako i po glávnu, kuji svetice i po milnu i skapu, ali kuja druga rabota da zapišimi.
     Taje  smi usešteli i u Familjata Čán i Ánka PEIOV ud Bréšća. Tolkusi milni sveticta či ni znájmi kuji da ij udberémi, tolkus nusija či misliši či si u idin muzej na banátskata balgarska palćenska nusija.
      Idna fubanka familja, i pu puštenj ama i pu puterata- silata i radusta s kujétu pázati satu détu i palćensku. Nimoja da se naremnuvami na “kolekcijata’ ud palćenska nusija, po véta ali po nova, out nána Ánka ubiče da ćiči milnata i hubankata žénska  banátska balgarska  palćenska nusija, palarij ali kukli.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu