luni, 13 aprilie 2015

CLXV.VELIKDEŠNI PESMI


   
  U 12 april 2015-ta gudina, na “Belata nedele”, ali  “Nedelete n Božijata milusarcnust” u čarkvata ud Stár Bišnov i bili uredéni idin koncert ud velikdešni pesmi.
     Sa mu zarádvali s hubanći velikdešni pesmi gázdite, mašćija kor Jáku Ronkov ama i pejáče u Bréšća, Vinga i Smikluš.

   Sam imál prelega da zama del na tuje sreštenij i se misla či kolku mlogja drugja prebirenjéta i sreštenjéta medgju banátsite balgare palćene se tréfvati i se uriždeti s gulema trudba a nija ni spumenevami za tej. Ama, da se razberémi, tuke  sam pisali, piša i za piša sámu za unezi sreštenjéta na kujatu sam zal del i áz. Sam pisali još idnaši tuje, - misla či nije dustoinu da pišisi za neštu détu ni i puznávaši, na kujetu nisi zal del.

   Hubanćite velikdešni pesmi sa mu napalnali dušite. Se rádvami i čestitam orgánizátorele na tuje sreštemj, na kujatu mu žélimi “Sréćin pać”. 
Za žálust u Bréšća i ustánalu sám u projekta za taze gudina, no, Bišnova i dustégnali i da i uredi.  

     Na krája sate  sa bli učástni s jádenj i pići u Kulturnata kašta, novu uredéna.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu