miercuri, 29 aprilie 2015

CLXVIII. 24 GUDINI ŽENIDBENSĆI ŽUVOT


     Navaršva-mi na toze denj, 28 april, 24 gudini ženidbensći žuvot.  Nisam imáli istarplénj da čekami još idna gudina za da se navarši fartálj u stutete, otu sam šteli da napiša kolku se rádvami i zaistu da zafalemi na Guspudina Boga za teze hubanćite gudini i tejnite pudáraci: Máry, Gjuka, Péri i Sebi.
“O SVETA FAMILJA, ISUS, MARIJA I JOZEF, U VÁŠTE RACE SE PREDÁVAMI

     I out sam cigurini či ni vu stiska tolkus mlogu kako se tréfva u moja žuvot za vu ubáda, ali po dubre, napiša - tuj se tréfva out áz useštemi či hurtuvami s vás i ne či vu piša -   idna dugadjája détu aku i istenska, tugázi ne se tréfla u idna balgarska familja.


      U idna sutirna, sld ubed, žinata duma na maža/ čeleka:
- Sam cigurna či ni znáš kako i dnés – kako praznékuvami…
- Kaći da ni znája . Udguvare toj sarditi, se sopa. i homa si pipa jánkalata i izlezva, utáde na rabota.
     U 10 saháte, véka nekuj, ali dranči – po modernu. Žinata saštisana utváre i s rádus i prejala gulemotu košinče s čarvéni trandáfere détu i dubávila.
     Na pládne i dubávila idna gulema kutija s čokulát,  a po kasnu idin gulemi i pručuti magazinji  i pratili idno mlogu hubanku suknu.
     Žinata se ij ublekala u hubankotu suknu, sled katu i nagotvila idna hubava vičére i ij napalnala tarpézata s jasći, pići i cvećétu détu i dubávila ud čeleka ij.
     Etu stiga i toj.
     Drugárćata du pregrášte i gu bácva za dalgju.
     - Milini moj, ti zafálem! Parenji cvećétu, posle čokuláta i náj na sétne tuje mlogu hubankotu suknu. Treba da prepuznája či nikade nismi praznékulavi taje  hubanći dene na televézijata !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu