duminică, 1 martie 2015

CXXXIX. FARŠÁNGJI 2015 U BRÉŠĆA        Faršángji, hubanći nárudini práznici, utváre počnivanjtu na velikdenšnija post,  na preprávenjétu za s čisti duši da prejamimi u nášte sarca, u nášte dumá, velikdenšnotu jáganče, manenotu, milnu Isusče.


   U sabuta, 14 február, dene na Svetite Kiril i Metodi - bránitelete na Europa- smi se prebrál u Balgarskata kašta, brešćánete, ud maneni du gulemi  zágjnu s tejnite gustene da vidimi preprávnija prográm i preprávnite, dicáta ud Ánsambal Brest da si predstavati satu détu sa preprávli pud upatvanjetu na Peri Radulov – predsedátela na brešćánskata filiála na Balgarskotu Druzstvu ud Banáta, tojest áz, i négvata drugárća Máry Rádulov.
     Prográma i bili sastávini ud igri, šalni i piesi, ama náj glávnu s mlogu vesilj. Palćensći i balgarsći igri – upásani  umenatu u nášta milna ruba, mončitata sa se upásali a mumičtata sa ublekali sinite hubanći i remnivi  rizi i gášte- sa izigráli manenata i srednata grupa na Ánsámbal Brest. Sledvali sa mlogu šalni s dofture i policiste détu sa dunéli mlogu smej u gulemata sala na Balgarskotu Družstvu ud Bréšća.
     Dicata sa preprávli i moderin tánc: po manenite pručutata igra na virdéčtata a posle zágjni “COTTON EYE JOE”
     Prográma se ij sklučili s idna piesa šalniva napisana ud pukojnata Ánamarijka (Mariška) Rádulov rudena Petkov.
     Ártističnija prográm se ij svarsili, ama vesiljtu i kárelu nadálja s prepravnite détu sa duneli mlogu rádust, vesilij šála i smej.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu