duminică, 22 martie 2015

CLVII. FAMILJATA LAZARKU & DOCKA SALMAN

3. GUSTENIN U FAMILJATA LÁZARKU I DOCKA SÁLMÁN UD BRÉŠĆA     Etu, smi na novu u manenata ama hubankata Bréšća, toze red va familjata Lázarku i Docka Sálmán.Dedu Lázarku i clen na Komiteta na Balgarskotu Fružstvu ud Banat – Rumanija Filjálata Bréšća, bivšini clen na Mestnija Savet  na Obštinata Dénta zajstu ud starnata na Balgarskotu Družstvu. Puznati kača idna dubra i istenska palćenska familja sas stráj ud Boga i verni upázitele na satu détu i palćensku.
     Nána Docka mu i zarádvala s mlogjete tejnite svetici, štámpani – risuvani ud néja ama i sas hubanćite pojezij. Out sámu dve ud tej sa bli publikuvani, za vi gj predstávimi dnés napraći vás s molbata da gji razberéti i da gji viditi kača ni “prerabotni dijámante”, out tuj sa tija.

Cigurmu, smi preprávli i nekolkus svetičta ud foto álbuma na familjata.DENE

SUTIRNA ÁZ RÁNU STÁNA
S STUDÉNA UDA SE UMUJKA
KAČA BISTRA UDA
TAJ DA MI BADI DNES I MOJTA DUŠA

SAS BLAGUSVÉNA UDA SE PRERUSA
S DESNAJTA RAKA SE PREKRASTA
I SUTREŠNA MULTIVA SI IZMOLA
U IME BOŽ DENE SI KRÉNA

BOŽE, PATE NA DUBRIJA DENJ MI PUKAZI
SAS DUBRI PRÁVBI ÁZ DA GU NAĆIČA
A TI MI GU BLAGUSVI
BOK DA ME PÁZI
ISUS DA ME PUDMÁŽ

DUHA SEVIJA DA ME RAZSVETLI
BLAŽINA DIVICA MARIJA DA ME PUMÁGA,
UD SATE NISRÉĆ I NAKÁZE UPÁZVA
PATE NA ISTENSĆIJA ŽUVOT DA MU PUKÁZVA

ÁNGJEL MOJ STRAŽÁNIN DNÉS ME BRANI
SAS TOJTA SÁBJA I KRILA ME PAZI
GREHA NA NIČISTIJA IZGUNI
SAS BOGA UMIRÉNA DA BADA GÁ MRAKNI


PRULEĆTA

PROLEĆ, PROLEĆ UD GÁ TE ČEKAM U NÁŠTU SÉLU
BOK DA PREJGRÁJ SVETA CI TEJ DUNÉL
ČI DAJ SEDELA SI ZIMATA I STUĆTA
UD BULESTA, MRAZA UDKOLE BI PRUPÁDNALA
GA DODIŠ TI SAS RÁDUS TE PREJEMEM
A SLED ZIMATA S DUBÉLITE DREJ FARLEM I JA MERIM

KAĆI DA NI SE RÁDVAM UD MANEN DU STÁRI
GA USETIM I VIDIM PROLEĆ ČI SI DUŠLA NA SINCATA MU IJ DRÁGU

KAĆI DA NI TE VIDIM ČI`S DUŠLA
ČI SATA`S NAĆIČNA S FEL DE FEL CVEĆA
PU ZEME I PU DARVÁ
ČARNATA ZEME S TREVA SI JA ZAVILA
PU DARVÁ, CVEĆÁ SI NACAFTELA
LUFTA PO GURAŠ SE UMENEVA
IZ LUFTA DIV ŽIVNI FARKAT I PEJAT
STARKVE I LASTAUNČITA UD DELÉČNI DARŽÁVI VARVAT
SLANCITU DU NÁMU SE DUBLIŽVA
I PULÉKU SE UGREVA
UD ZEMETE STOTNI FELA SKURCI I BUMBARE IZLEZVATI
UGODNA ŽINA U GRADINATA FLEJ
SAT ZELENČUK ZASEJ
DA IMA DA HAZNUVA
SATA GUDINA
PULIKU PÁUA U PULJÉTU UTIDI
NIVTE DA`S VIDI
DA VRI I TUGÁZ DA SEJ
PROLETNA RANA DÉTU U ZEMETE TREBA DA FLEJ
DA NIKNI I DA RASTI
PAURA NÁJSENJI RANA NA FAMILJATA DA`S PREBERI
ZAFÁLEM PROLEĆ SI`S DUŠLA
SE RÁDVAM SINCA SIGÁVREMETO

VREME, VREME DI ZA UTIDIŠ
ČI TAJ BARŽ PREZ MOJ ZUVOT MENUVAŠ
UD NEDGJ VARVIŠI
I NEDGJ UTVÁŽDEŠ
NI TE VIDA SÁM TE USEŠTEM
ČI TI ŽUVOTA IMAŠ PRÁVU DA MI GU VLÁDAŠ
UD BOGA TOZ DÁR SI DUBÁVILA
ČI NIKADE NAZAĆ NI SE VRÁŠTEŠ
SÁM NAPREĆ UTVÁŽDEŠ
VREME, VREME SATU UPATIŠI
I NA ZLO I NA DUBRO I NA HUBAVU I NA HARGJEVU PUMÁGÁ

NEKU PAĆ MU RAZBERI
I PO ZADALGJI VREME STOJ, VAZ NÁMU ZASTANI
GÁ SAM U HUBAVU, U ZDRÁV SE RÁDVAMI MAKÁR U KAKAJ NÁČIN
STOJ NIDE BEGA ZA TE PREJAMA ZA KAŽIM
GA SAM U NAKÁS NEM ZA TÉBE, BEGAJ BARŽ DA NI TE STIGAM


VREME. VREME KAKO DA`T RIČA
ZA BEDEVA MLOGU PATE SE SARDA
I NIMOJ DA RZBERA
VREME, VREME DITE SAM BLÁ
 SI`M UDKRÁDNALA GUDINTE I S`UČLA
SAM PURÁSLA NISAM TE VIDELA
SAM UTRÁNVALA DICÁ
 NISAM TE ČULA ALI VIDELA KAT SI MENALA PREZ DUMÁ
 SAM BEGAŠ I BEGAŠ
 I SAS NÉGUKU NIŠTI HURTUVAŠ
 HILJADI GUDIN NA KRASTA NOSIŠ
TE USEŠTEM KAĆI SAS TEJ BEGAŠ
VEREMETO VARTIŠ, IDIN ČELEĆ RUDIS, IDIN UMURIŠ
HORATA I SATU NA ZEMETE UMENUVAŠ
KAĆITU PATUVAŠ

UD GUDINATA ČTIRI VREMETA NAPRAVIŠ
PRULEĆTA SAS ZELÉNA TREVA I FEL DE FEL CVEĆA JA NAĆIČIŠ
SATU SAŽUVIŠ SABUDIŠ
IZ LUFTA ŽIVINIČTATA FARKAT I TI SAS TEJ ZÁGJNU PEJÉŠI

LETUTU UGREŠ
OŠKA PU DARVÁTA NAĆIČIŠI
ŽIVINČETA I MÁRVIČETA UTRÁNVAŠ
ČELEKA ZARÁDVAŠ

JESENTA SATA OŠKA UZREŠ
I SATA SAS ČELEKA PREBERÉŠ

ZIMATA ISTIMIŠ I JA ZAMRAZNIŠ
SAS BELIJA SNEĆ ZEMETE ZAVIVAŠ
AMA U TUJ TOJTU VREME ČELEKA ZARÁDVAŠ
ČI NA ČELEKA HUBANĆI PRÁZNIC NOSIŠ
I PA NADALJA UTVAZDES

VREME, VREME PATNIĆ SI
MÁJ ČI NIŠTU NI ME BULI
ČI VREMETO I VARTIŠ NOSIŠ TI
SAM ČELEKA GU ZASTÁVI
 I STO GUDIN TAJ ŽUVOTA MU PURDALDŽI
 A 20 – 30 GUDIŠNA PRELIKA MU USTAVI
VREME, VREME GA MI DOD NAPÁMEĆ SATU DÉTU SAM IZMENALA
SAM ŽÁLNA I RÁDUSNA
VÉSELA ALI SARDITA
 ALI REVA ALI ME NADUVA DA SE SMEJA
 ČI SATU PREZ TÉBE ČELEŠKU MENA

VREME, VREME VAZ DRUGJIE I NOSIŠ
IDNIA ZARÁDVAŠ
DRUGJE UŽLVAŠ
 I SÁMU NAPREĆ UTÁŽDEŠ
 I NA SÉTNE SMRAĆTA MU DUMÁMIŠ
SAS TOJTA SLUŽBA SVARŠIŠ
AMA PU OLETE NA BOGA SATU PRÁVIŠRAPČETU I JESENJTA

NA DARVOTU SVIRI I PEJI
AMA SEKAĆI ČI I REVI
UD BRÁJĆE I MÁJĆA NAPUSNATU
IZ LUFTA RAZNISENU

TO ZNÁJ ČI STUĆTA VARVI
I NIZNÁJ NAKADE DA ULI
MÁJĆA DA`S NAMERI
PUD KRILČETA DA`J PUDKRILI

ŽIVNI I FEL DE FEL RABOTI
PO MANEN ALI PO GULEM
SE PREBIRET
I U DELÉČNI DARŽÁVI UTVÁŽDET

KAČA ČELEKA GÁ UTÁŽDE U BOJ
KAT JÁKU GU KÁRE NEŠTU DRUGJÁČE NIMOJ
TÁM VÁJDA PO LÉĆI ŽUVOTI DA ŽUVEJAT
I TÁM NOV ŽUVOTI DA SI KRÉNAT

NA PROLEĆ GA SE UGREJ, IZMENI ZIMATA I STUĆTA
PÁ SE VRÁŠTET DIT SA USTÁNAL UD PU SVETA
ČELEKA SAS TEZ ŽIVINI SI PRELIČE
ČI U DELIČNI DARŽÁVI I TOJ NEKU PAĆ UTÁŽDE
PO MLOGU DA ZASLUŽ I PO MLOGU DA RÁBTI
PA GÁ SI DOJ NAZAĆ SÁM DA SEDI

AMA NA MLOGJE TIMA PLÁNE DRUGJÁČE IZLEJ
BOLES ALI DRUGJE NAKÁZE U ČELEKA FLEJ
BOŽ PAZI DA NI SE TRÉF NA NIGUKU TUJ
NIKA DA SE RÁDVA NA ŽUVOTA ZA TUJ I STORIN TOJ

PA GÁ SE VARNI GULEMA KAŠTA DA`S NAPRÁVI
S FAMILJATA U NIJA DA SE RÁDVA
RAPČETU PUD KRILČETU NA MÁJĆA-MU DA SE UGREJ
A ČELEKA U KAŠTI NA GURAŠTI DA FLEJ


MOJTA MÁJĆA


SVETA DA UBIDA
KAČA MOJTA MÁJĆA NIŠTA NAMERA
NÁJ PAMETNATA I DUBRAJTA NA SVETA
ZA RIČA TUJ SEKU DENJ ZA NIJA REVA

KAĆI DA NI REVA KÁT ŽUVOT MI HARIZALA
MÁMA TELOTU I MILATA
GUSPUDIN BOG ŽUVOTA I DUŠATA
DÉVETI MESECA U TEJNOTU TELU ME IJ NOSILA
SLED DIVET MESECA MEGJU ŽUVOT I MEGJU SMRAĆ
NA SVETA I VIDELNA ME`J DUNÉLA

NADÁLJA ŠTUT I ŽUVELA ZA MÉNE SE`J BRIGUVALA
DENJA I NUŠĆA ME`J STRAŽUVALA
MANENA KAT SAM BLÁ
SE`J MAČLA HUDEVE DA ME UTRÁN TÁ

MÁJĆO 10 GUDINI KAT SAM BLÁ
KAT ZA DOVEKA SI ME NAPUSNALA
SATU TE PÁNTA KAĆI SI RÁBTILA
KAĆI TELOTU SI SI`J MAČLA

TAJ SI SE MISLILA
I SI SE MAČILA
ČI MOJTU DITE UD SATU TREBA DA IMA
MOJTA DEŠTERE, S IDNA HURTA ZA NIŠTU DA NI ŽÉLA
DURKAT ŽUVEJA
NA MOJTA MÁJĆA ZA SE MISLA
ZA JA ŽÁLA I BOGA ZA I MOLA
ZA MOJTA MÁJĆA I MOJTA MILNA KÁKA

MOJTA MÁJĆA I SVETA ŽINA
SAM JA TURLA U SETICA NA DZIDA
MÁJĆO MUJA MILA I DUBRA
TI BÁCVAM TUJA PRELIKA

MÁJCO MUJA ZA SATU  TI  ZAFÁLEM
UD SARCITO TUJ TI UBÁŽDEM
VÁJDA IDNAŠI ZA SE VIDIM
MAKÁR NA ONDZ SVET ZA SE SRETIM
I SAS SALDZ U UČITE ZA SE PREGARNIMPIJÁNIJA GLUPAVIJA ČELEĆ

DITE GA PURASTI DA STÁN ČELEĆ
NIZNÁJ DI DA ULI DA RÁBTI ZA KUMÁČITU LEBA
PA NASÁM PA NATÁTA
PA MLOGJE DICÁ HORA GREŠAT PA PIPAT U STAKLÁTA
ZA NAKÁS I ZA RABOTA DA NIZNÁJ
LEL KÁT GLAVATA MU SE MÁJ

PO NATÁTA KRIN U TAKOZI DRUŽSTVU
I NIMOJ SE UDDELI I TUJ HARGJEVOTU
 U NÉGU TAŠKU MOJ DA`J UNIŠTI
TAŠKA BOLES FLEJ U ČELEKA
I REDKU HORA MOJ SE UTARVAT UD NIJA

BOŽE, BOŽE, SMILISE ZA HORATA
ČI MLOGJE STÁNAT UD PIĆÉTU KAČA MÁRVATA
ALI DA GJ U`ŽÁLIŠ
ALI SAS TEJ DA SE SVÁDIŠ
NIZNÁJA AKU NAPRAĆI TEJ VRED NEŠTU DA UBÁŽDEŠ
BOJA BEGAJ UD TEJ GÁ GJ VIDIŠ
ČI SAS TUJ NÉGUKU NIŠTI UPATIŠ
MOŽ JÁ JOŠ PO HARGJEVU DA NAPRÁVIŠ

TAŠKU, TAŠKU ČELEĆ MOJ SE UMENI
ZA DA VIDI ČI TUJ HUBEVE NIJI
OSUBITU GÁ BEGA U BIRTA ZA TÁM DA PIJIGA UD BIRTA SI UTÁŽDE
GU IJ ČUĆ KAĆI TRONKA I PUPARŽE
HORTA TAKVAZ PUTIKA SA NAPRÁVLI
ČELEĆ S ČELEĆ NIMOJ SE UDBID

SLED SREĆ NOŠ
VRATÁTA NA PATE LOPAT
NA DICÁTA I NA ŽINATA SARCÁTA I SE RAZTRIPIRAT
FLEZVA I TRAŠKA SATE VRATÁ
MLOGJE TIMA PROBAT DA BIJAT ŽINA I DICÁ


PUPARŽE I GULEMA LÁRMA NAPRÁV
I NIŠTU NI GU LUVI I NI PITA KAKO STI JÁL
LEP NISI KUPIL?
ŽINATA-MU GU PITA
 LEJVETE ZA PIĆÉTU SI GJI DÁL

DICÁTA SMARČAT I REVAT
I NIŠTU NI SMEJAT DA RIČAT
I ŽINATA KRÉN DA REVI
ČI TOJ NIKADE, NIKADE NIŠTI DA JA RAZBERI
SE UKÁJVA I SE UŽÁLVA
I SE MOL:
 - BOŽE ŽAŠTO I TREBALU DA SE ŽINA
PROBA TA SATE DA UMIRI
TOJ NIŠTU NI ČUJ I NIŠTU NI GU LUVI
TRASI TOJ NEŠTU DA JADI
ČI VÁJDA UD GLÁĆI ZA UMRI
BOŽE MOJ, BOŽE MOJ, KOLKU I TAŠKU U NEKU FAMILJA
GA NI STANUVAT U NIJA BOG I MILA.

I MLOGU BI IMÁLA DA PIŠA
I MLOGJE PIÁN HORA PO VIŠE HARGJEVU NAOKLU TEJ NAPRÁVAT

KOLKU PIÁN UMRAT
SAS MLOGU GUDIN NAPREĆ

NIŠTU NI MÁRET
SÁM STAKLOTU U RAKATA DA`J IMATI
SAS RIĆIJA, PIVA ALI VINU DA`J NAPALNIVAT
U STUMÁKA DA`J IZLIVAT
A RADUSTA U GLAVATA PREZ MÁLKU JA USEŠTETI
A KRAKATA GA KRINATII SE UPLIŠTETI

NIDET PIJI DRÁGJI MUJA
PIJ UDA PA TIJ ČISTA GLAVA
PA SE MISLI
I SAS PRÁVBA NAPRAVI
UD RABOTA GA`S UTIJA
MILNI DICÁ I ŽINA PREGARNA
SATE ZA TI SE RÁDVAT
 I SAMU HUBAVU ZA`T ŽÉLAT
S SKLUPNI RACE MULI
I TOJTE DICÁ NÁJ VIŠE TUJ GJ UČI
U ŽUVOTA HORA ISTENSĆI GJ NAPRAVI

MLOGU, MLOGU BIJ IMÁLA DA PIŠA ZA PIJÁN ČELEČ

ZAŠTOTU MLOGU SVET PÁTI BIZ NUŽDA
UD PIĆITU, NA TOZE SVETMOJTE RODNICI

MOJTE RODNICI STÁRI I MLÁD
MILNITE DÉTU ŽUVOTI SA MU DAL
ZA MÉNE SATE SA PUKOJNI
MOJTU SARCI ZA TEJ ŽÁLI

VELIKDENJ SE DUBLIŽVA
NA GROBIŠTA TREBA UTIDA
MILNI DA`S PUHODA
GROBA DA`J PREKUPÁJA
KRASTA DA`J PREGARNA I NAĆIČA

TUJ USEŠTE MOJTU SARCI
ZA MOJTE MILNI RODNICI
MAKÁR SAS TUJ DA GJ PUŠTUVAM
GA MOŽA NA GROBIŠTA DA GJ PUHÁŽDEM

ZA TEJNA DUŠA BOGA DA MOLA
I GROBA DA`J PUHODA
KRASTA DA`J PREGARNA
SALDZI UD OĆI DA ČUČURAT I  “ZA SATU VU ZAFÁLEM” DA RIČA
S BLAGUSVÉNA UDA DA SI GJ BLAGUSVA
I MILNITE DA GJ RAZLADA
UD PURGATORE DA GJ SPASA
SEKU DENJ ZA TEJ BOGA DA MOLA
TUJ USEŠTEM ČI SAM DLAŽNA

KÁT NA TOZE SVET SA BLI
VÁJDA SAM GJ UVREDVALA
BOŽE TEJNI DUŠI SPASI
S PUČINAK VÉČIN GJ NADARI


NOVACA

NOVAC, NOVAC
NA ČELEKA HUBAVU ALI HARGJEVU PRÁVIŠ
U DZIBA ALI BUGJULÁRE TOJ TE NOS
A TI SAS ČELEKA ZÁGJNU
MLOGU NEŠTU DA NAPRÁVIŠI MOŠ
NEDGJI MLOGU TE HIMATI, U SANDAK TE PREBIRET
DRUGJE SAS TAŠKA RABOTA TE NAMERAT
ČELEKA UD KATU I NA SVETA
TÉBE TE HAZNUVA

TAJ SE`J NAUČILI ČELEĆI ČI BIZ NOVAC NI MOJ
VÁJDA UD BOGA TAJ STORIN TOJ
MÁJ SEKU ČELEĆ SAT ŽUVOT ZA NOVACI RABUTI
ZA ŽUVOTA ZA DALGJ GUDINI DA GU DARŽI

KAKO DA RIČA, ČELEĆI GA SE RAZBULI
MU TREBA MLOGU NOVAC ZA DA SE CERI
MLOGU NOVAC AKU NIMAŠ
ZA BEDEVA VAZ DOFTUR UTIDIŠI

NOVAC, NOVAC NIKADE DA NISI DVÁŽDEL
ČI NIKAÉLSTVU ČELEĆ NA ČELEĆ NI BI IMÁLU
TOLVAJE SE PUDIGNAT
NÁJVIŠE NUŠĆA ČELEKA RABULISVAT I LEJVE TRASAT
BANDITETE, UBIJNICITE, DROGURE ALI UTRÁVA PURDÁVAT
SÁM MÁLKU NOVAC DA IMAT
NA MLOGJE DICÁ GLAVATA I USMUTAT MUZAKA RAZBULAT
ŽUVOTA I SKASAT I ZA KASU VREME GJI UMURAT

NOVAC, NOVAC UD DI SI DUŠAL
DA BI MOGAL ÁZ BI TE ZAGUBIL
AMA NISAM KADARIN
SAM MORE TE HAZNUVAM


PRÁVBATA MULITVATA I PESENJTA

MULIVATA I PESENJTA
SA SE SRETLI NAMUSTA
TÉČA UD DOLE TIČI
MULITVATA GLADE NA DOLE PA REVI

PENSENJTA ZAPITA: MULITVA ZAŠTO REVIŠ?
S NAKAŽISANA,NEK NAKÁS IMAŠ
-MORE DA ŽÁLA REVA
ČI UDMLOGJE HORA SAM UVREDNA

IŠTIŠ DA UBÁDIŠI ČI MLOGJA HORA TE NIŠTAT PA ZAŠTO?
IMÁ MLOGJE HORA GÁ MOLAT NI ME PREJAMATI U SARCITO

MISELJTA `J PENI DA ME ISPADI
A PAMEĆTA NEKU PAĆI MI SE SARDI ČI IJ SE SPI

MLOGJE NI ZNÁJAT ZA MÉNE
IMA IMLOGJE DÉTU ME ZARÁDVAT
I NIKADE NI ME NAPUŠTET
NIŠTAT DA VERVAT I DA RAZBERAT
ČI TEZ DÉTU MOLAT UD SVI SARCU
GULEM PUDÁRAK ZA DUBÁVAT
UPROŠKA I SPASÉNJ NA DUŠATA ZA IMATNÁŠA JAZIĆ

NÁŠA JAZIĆ MLOGU MIJ MILIN
UD PALĆENE NI ZABRÁVIN
UD STOTNI GUDIN GU HURTUVAM
I NIKADE MUJA MILNI DA NI GU ZABRÁVEM

I DICÁTA DA`S UČIMI DA NI GU ZABRÁVAT
ZA ŠTOTI IZ LUCĆITE JAZIC SE LUTAT
PO VIŠE JAZIC GA HURTUVAT
PA MÁJĆENSĆI PALĆENSĆI JAZIĆI ZALUTAT I ZBARKAT
I SAS LUCĆI JAZIĆ I HURTI GU MEŠET

SAS RÁDUS MOJA JAZIĆ MI DRÁGU DA HUTUVAM
ČI UD MOJTE RODNIC GU NASLIDVAM
TOZ JAZIĆI S MILNI U DUMÁ DA`S PREKÁZVAM
I DICÁTA S PALĆENSCI JAZIĆ VÉČAR DA SI GJ I VIKAM I PREBIREM

SUTIRNA NA PATE GA IZLEJA
NA KUMŠIETE NA MOJA JAZIĆI “DUBRA SUTIRNA” DA`J DÁMA
PALĆENSĆI DA MOLA
PALĆENSĆI DA PEJA
PALĆENSĆI SAS HORATA DA HURTUVAM
NA DICÁTA PALĆENSCI PRIKASĆI DA PREKÁZVAM

NA MISA GA UTÁŽDEM FÁLMIS DA`S DÁVAM
GA UD MISA IZLEZIM POZDRAV I NA ZDRÁV PLADNINA DA SI ŽÉLIM
MILIN PALĆENSĆI JAZIĆI DUKAT SAM NA SVETA
TI SIM NÁJ MILIN

MÁMA KAT ME`J RUDILA
NA PALĆENSĆI JAZIĆI MIJI HURTUVALA
KAT SAM PURÁSLA PALĆENSĆI ME IJ NAUČILA

MILIN JAZIĆ SAM NA HUBAV HURTI DA GU HAZNUVAM
NE NA PUPARŽNI ALI NA SVÁDA DA GU IMENUVAM
GA SMI U NAKÁS IDIN S` DRUGJ DA SE UKÁJVAM I UŽÁLVAM
RADUSTA DA`S DELIM SARC DA`S ZARÁDVAM

U VREMETO NA ČELESĆIA ŽUVOT MLOGU NAKÁZE IMAM
MAKÁR S PALĆENSKA HURTA DA SE RASTUŠIM
BRÁJĆE I SISTRI MUJA PALĆENE
BREŠĆÁNE, BIŠNUVENE,,DINTENČENE, VINGÁNE I TIMIŠVÁRČENE
PALĆENSĆI JAZIĆI DA NI SI USTÁVEM MAKÁR SVETA DA UBIDIM


ŽUVOTA I SMRAĆTA

ŽUVOTA I SMRAĆTA
SE SREŠTET NA VAR PLANINA
ŽUVOT, ŽUVOT DI`S KRINAL SAMIČEĆ
UD NIŠTU NI SI SE UPLÁŠIL?

ÁJA, NE ME STRÁJ OSUBITU UD TÉBE
ČI ÁZ SAM SAS BOGA I `S ÁNGJELE I TIJA SA SAS MÉNE
I DA SE PROBAŠ DA ME ZAMIŠ
SAM TELOTU ZA`M UMURIŠ A DUŠATA MORE JA PUSNIŠ

ČI SAM MLOGU VERNA NA BOGA
TAJ ÁZ SE MISLA
ČI MOJTA VERA TAJ ME UČI


ČI SLÁBUSTITE ISUS ZA MI GJ UPRUSTI
I HUBAVU NA ZEMETE PRAVI
TAJ RÉKAL ISUS I SEKU DENJ MULI
A SMRAĆTA NIKADE NIŠTI MOJ DA TE UMURI
A TELOTU I DA TI UMRI PA IDNAŠ BOG ZA TIJ SAŽUVI

SMRAĆTA – ŽÁLMU MIJI GÁ TE ČUJA
ČI NI MOJ ZA DOVEKA DA TE ŽIMA
PA TAJ ČI MORE DA TE NAPUSNA
KÁT UD BOGA SI STORNA


MILNI RACE

RACTE GORE GJ DIGNI
NA BOGA TI GJ PUKAŽI
SAS TEJ ZADUOLNA BADI
SAS TEJ SAM HUBAVI RABOTI PRAVI

SAS SALDZITE U UČITE
SAŠTU SAS SKLUPNI RACE
HUBANĆI TEJ GJ SMESI
I BOGA UD SARCI MULI

ČELEĆ, SAS TEJ SI SE MAČI
HUBAVI RABOTI PRAVI
SAS TEJ PU SEKU DENI RABUTI
SAS TEJ LEBA SI ZASLUŽI

RACTE MILVAT DITETU
RACTE RÁNAT DITETU
TIJA PRESPEVAT DITETU

RACE, RACE SE MAČET
SAM HUBAV RABOT PRAVET
GLÁDIN I GOL PUMUGNET
PA ZA VU SE TO PUVARNI

RACE MUJA SLUŽETI ME
ZA UBÁDNOTU – PANTET`ME
SEKU DENJ TUJ DA UBÁŽDEM
I SI TUJ DA VU NARAČVAM

I NIDET GJ UTEGA U PRÁZNU
SAM ZA DA DUBÁVET
NEG PALNI ZA DA DÁVAT
PA DRUGJE DA ZARÁDVAT

ŽÁLNITE GJI PREGARNET
UD SVÉ SARC GJI RASTUŠET
SALDZ UD OČI I MANET
MILA NÉKA DA SE USET


SLANCITU

SLKANCI SUTIRNA GA SE RÁŽDE
NÁMU BOG VIDELNA MU PRÁŠTE
UD PUČIVKATA I TAMNINATA MU DELI
SUTIRNA S VIDELNA NÁMU HORA NADARI

SLANCI SUTIRNA GA SE RÁŽDE
BOG PU STRELĆI NÁM SE SPUŠTE
ZEMÁJSĆI NÁRUD SI PUHÁŽDE
I SAS RÁDUS VAZ NÁMU DVÁŽDE

ZEMNU KALBO SI PREGARNI
NEGVU STURENJ SI RASTUŠI
GJI PREGARNI I MUJ MILNU
ČI`J UD NÉGVA MOŽNUST STORNU

SLANCI SUTIRNA GÁ SE RÁŽDE
ISUS U SVETA MISA DVÁŽDE
NÁMU DZONE MU VIKA
NA SVETA MISA MU PUZVEVA

SAS RÁDUS NA MISA UTIDA
ČUDESA DA USETA I VIDA
MISNIĆ KALEŽ I OSTIJA DIGA
ISUS UD NEBETO VAZ NÁM STÉGÁ

MISNIKA SAS RÁDUS GU PREJEME
I NA NÁMU HORATA UBÁŽDE
ISUSA U VÁŠT`SARC PREJAMET

NIDET SE ŽÁLI, BRÁJĆE I SISTRI MUJA
ZAŠTOTU MISNIĆ I ČARKVA NIŠTI MU LAŽI
KAĆITU VIDIM SLANCITU U VISUČNA
TAJ I BOG NA NEBU NA ZEME I DALBUČNA

SLANCI SUTIRNA GÁ SE RÁŽDE
SI PRELIČE S ČELEKA GÁSE RÁŽDE
SLANCI SUTIRNA SE RUDI, VÉČAR SE PUSNAT TAMNINI
ČELEĆ SE RUDI, IDNAŠ PURMENI I SE SPUSNAT TAMNINI

GÁ MU SE RAZVIDELEJ
NAPREĆ BOGA SE SPUMENI


**********
GUSPUDÁR I GOSPUGJA…PENZJONISTE
SUTIRNA KAFETE SI ISPIJAT
I JOŠ NEŠTU S HÁPNAT
PULIKU SE PREMENAT
I U VÁRUŠA IDAT

GUSPUDÁRE S PALARIJA
NALOGANA NA GLAVATA
A NA VRATA SAS HUBANKA
REMNIVA VAZANA KRAVATA

S IDIN KOSTUM TOLKUS ČISTI I UREDÉNI
 DA MISLIŠ ČI BI ŠTEL DA BADI HIRGJÉN
KAKO MISLIŠ ? TOJ NEKPAĆ
 I BIL DÁSKAL NUČIN

NE KAČA PAURA, DÉTU I ROVIL
ZEMETE SAT ŽUVOT NAVIDIN
A GÁ`S UTID U TEJ GU ČEKA MÁRVATA
DA RAN I DA PUJI PA UD`PETATA DU GLAVATA UMUSKURÉN

GOSPUDJATA I TA SAŠTU
GLADE DA SE PREMENI
SAS NÁJ HUBANKOTU SUKNU
TRASI DA SE UBLEČI

NA USTÁTA I NA UBRAZA
SE FARBISA, NAČARVISA
A ĆIKATA JA DUMESTI
TA IJI BUJNA I RUSA

PULEKU TIJA KRÉNAT
IZ VÁRUŠA ZABIDVAT
ŽINATA S PARAZOV U RAKATA
 MAŽA JA ULUVI PUD RAKATA
UD ÁUZLOG NA ÁUZLOG IZNIČET
NEŠTU NA MODA DA SI KUPAT
SÁM ČI DALI NOSCE ZA IMAT
SAS PENZIJATA MESECA DA ISKÁRET

POČNALI SA DA SE STUDIRVAT
I DA SE MISLAT, RAČUNAT
DU NA SÉTNE MÁJ ČI NIŠTU
NIŠTA MOŽAT DA SI KUPAT

GA UTIDAT U TEJ
TÁM DÉTU TIJA SEDAT
MLOGU ZA MORE ZA DA PLATAT
SAS KURENT, UDA, TELEFONJ ,TELEVÉZOR…
ZASTÁNAT I ZADALBUČÉNU
SE RAČUNAT PA SE BUNAT
DALI ZA IZDARŽENJI I JÁDENJI
DA IMAT DA ISKÁRET MESECA

POSLE SI UTIDATI U TEJ
S GULEMA BUNA I BRIGA
ZA SATU DÉTU I …LEJ
ZA DA IZBURÁVAT 30 DENE

I TAJ SEDAT DA SI PUČINAT
 HOMA TELEVÉZORE CAKNAT
I GLADET KAKO SE IZJAVI
DA NO PENZIJTE.. SE DIGNAT

NO VÁJDA, NAOPAKU ZA BAJ
U MESTU DA SE NAPREDUVA
SATU I BLO LAŽA, I NIŠTU DUBRO
 ZA STÁRITE NI SE UMENUVA…


SVABDATA

MUMA I HIRGJIN ZA RAKA SE ULUVAT
I NA SVETA MISA I VINČENJ UTÁŽDET
NA ULTÁR I KRIŽ KLETVA TVÁRET
ZA SAT ZEMÁJSĆIJA ŽUVOT DA SE IDIN ZA DRUGJ BRIGUVAT UJDINAT

GÁ IZLEJATI UD ČARKVATA CVEĆ I BUMBONE FARLET
 SATE I SE RÁDVAT KRIŠTAT I PEJATI
SRÉĆA I ZDRÁV U ŽUVOTA I ŽÉLAT

NADÁLJA SVABDATA DVA DNI TRÁJ
 KATU NA ZEMETE SATU IMA KRÁJ
 SATE SVABDÁRE SE VESELAT
 IGRÁJATI PEJAT PIJATI I JADAT
 NA MUMATA I NA ZAĆA PUDÁRAK I HARIZVAT
I NA SÉTNE PULEKU SI UTIDAT

TAZ ALI UNAZ SVÁBDA NA 3 DNI IMA KRÁJ
A SAT ŽUVOT NA MLÁDITE SPOMENA TRÁJ

DVÁTA GA USTÁNAT I SE MISLAT
SAT ŽUVOT IDIN PUKRAJ DRUGJ TREBA DA USTÁNAT

SATU DU SIGA DÉTU`J BLO SA VIDEL
SA SE RÁDVAL IDIN NA DRUGJ UD KAT SA SE UPUZNÁL

AMA NADÁLJA KAKO ZA DAB NIKUJ NI ZNÁJ
BOŽE SAS SATE MLÁDITE BADI
SAS RÁDUS I DUBRÉNJI, MILA GURAŠTA GJ NADARI
UD NIVÁJANOTU GJI UPAZI

ČI SEKU ČELEĆ DÉTU SE UŽÉN
SI PRELIČE S PATNIKA DÉTU NEDGJ KRÉN
PA NI ZNÁJ TÁM DÉTU ZA UTIDI
DALI  ZA BAD SRÉĆIN SATU DA UPAT

ALI ČI IMA NAPREĆI NÉGU IDIN DZID GULEM
 DA NI ZNÁJ KAKO IMA UDTÁTA TÁM
 TAJ ZA IZPATUVAM DVÁTA ZÁGJNU U ŽUVOTA
AKU GULEMA MILA IDIN ZA DRUGJ IMATI I DVÁTA

ZA USTAREJAT, ZA PUBELEJAT
AMA DA NI ZABRÁVAT: MLOGU, MLOGU TREBA DA SE UPRÁŠTET
ČI NA SVETA MISA SAM TUJ ČUJMI
UPRÁŠTEJ TI SE IDIN DRUGJ
NI UBÁD MISNIKA SPURED ČI STI SE SVÁDLI

DICÁ VÁJDA ZA IMAT
DA IMAT NA KOGU DA SE RÁDVAT

DEDU I BÁBA UNUC NÉKA UTRÁNAT
ZA TUJ I TREBA DALGJA STÁRUS DA IMAT
105 GUDIN DA ŽUVEJAT


PISMU KANTU ISUSA

ISUSE ÁZ S ZEMÁJĆI SLÁBUSTI
TÉBE ÁZ ZABRÁVEM
GA`M DODI NAPÁMEĆ ZA TÉBE
PUGLADEM NA GORE, NA DOLE, NA LEVICA
I NA DESNICA I NAZAĆ GA SE UBARNA
NAZAĆ MÉNE GA PUGLADEM- ZA MÉNE TI REVÉŠ

KAĆI SE USEŠTEM ÁZ TUGÁZ GÁ TE VIDA
SE USEŠTEM ŽÁLNA I ZASRAMÉNA

ISUSE MOJ ÁZ TE MILVAM
I NIKADE NI TE ZABRÁVEM

ISUSE ÁZ ZNÁJA ČI MLOGU SI PÁTIL ZA MÉNE
NIMOJ SI SPUREDA MOJA ŽUVOT SAS TOJA
ISUSE DÁ`J MI PUTERA SATU DA PUDNÁSEM
DA IJ DARŽA ZA IDNA LÉKA RABOTA
UD TÉBE PRIMER DA ZÉMEM
I SATE NAKÁZE LÉKU DA GJ USEŠTEM I PREJEMEM
ISUSE NAUČIME SAM HUBAVU DA PRÁVA
ISUSE NAUČIME BLIŽNIKA DA UPRÁŠTEM GÁME UVREDVA, MILVAM, RAŠTUŠVAM, PUMÁGAM
DA SE BRIGOSVAM ZA DRUGUKU AKU TREBA
AKU SA NUŽNI ZA MOJTA POMUŠ, AKU TREBA
ISUSE MOJ PAZI KAKO ZA`T UBÁDA
TOJTA MÁJĆA NIJI SÁM TOJTA
TÁ I IJ MOJTA, ČI MLOGU JA MILVAM
TUJ USEŠTEM ZA NIJA


MOJTE DUMÁ
MLOGJE HORA TÁM DÉTU SE RUDAT
 I TÁM SAT ŽUVOT ŽUVEJAT I TÁM UMRAT
DRUGJE MORE SE MÁNAT UD TEZ DUMÁ
DÉTU SA SE RUDIL
ALI UD OLE, ALI UD MORE
ŽUVOTA GJI ZANESI U DRUGA KAŠTA ALI ČI DRUGJA DUMÁ
GA PURASTA VÁJDA NEDGJ DELÉKU TREBA UTIDA
AMA PÁ ZA`M BADI ZA U DUMÁ DA`S UTIDA
 ČI IJ UDLAČIN ČELEKA ČI DUMA , FAMILJA TREBA DA IMA
U TEZ DUMÁ MOŽ DA SEDAT 1 -2 MA
ALI MOJ DA SEDAT 11 – 12 TIMA
NIMAGU VÁJDA ONDŽ NA SVETA
DÉTU NEM ZA U NÉGVI DUMA
OSUBITU U MLOGJE FAMILJ DÉTU SE SLÁGAT I RAZBIRET
A DÉTU NI SE RAZBIRET I MLOGU PATE GLAVA TI`J DA SI FÁNAT
AMA PA U NÁŠTE DUMÁ MIJI DA`S UTIDA
ČI TÁM NÁJ HUBEVE SE USEŠTEM
TÁM JADÉMI, TÁM SPIMI S IDNA HURTA TÁM S PUČINIM
SÁM IDNAŠ MORE IZLZIM BIZ DA USEŠTEM
TÁM DÉTU SA DRUGJETE ZA DOVEKA DUMU U GROBIŠTATA
ZA IRČIM IZBOGUM DUMÁ ZEMÁJSKA KAŠTA
DUŠATA UD 3 MESTA NA IDNO MESTU ZA UTIDI
A TELOTU 2 MÉTARA U ZEMETE ZA FLEJ
NIKUJ NA ZEMETE NIMOJ DA`J UMENI
KOLKU GOT ČELEĆ DA SE TRUDI, MAČI I PENI
                                     

Pomen ud praznika na čarkvata ud Bréšća   s mumi i hirgjéne 


  Premécjata na guspudin   Méti Sálman
Prijatelsku družstvu s mládi izgudén                                

Balgarsku, bréšćansku “ubivanji”


Hirgjéne ud Bréšća s palćensku ubleklo na ćirváj 

                                    

  Na svábda…   


Sas Guspudin Méti Sálman  

   Krizmánj      

                                                           

Hirgjéne kujatu služati na Sveta Misa  u Brešćánskata čarkva                                      


Premécjata na guspudin   Méti Sálman

                                                           


Mariška i Čán ( na nána Docka čičuj i nánaj)         Nána Docka: Na mojta bába brátuji vaz                                                                                                       izgudenicata

                                                         Svetu prečistinji

                                                                                 


Gjuka, Katarénka i  Docka

- Mojta káka s tejna drugár i áz, Dockar
Sled Sveta Misa u Bréšća
                                                                                            Lázark, Docka Sálman i dicáta

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu