vineri, 13 martie 2015

CLVI. FAMILJATA SLÁVIN

2. GUSTENIN U FAMILJATA SLÁVIN GÁŠPAR UD BRÉŠĆA
     Se vráštemi u náštu milnu rodnu sélče Bréšća, toze pać za puhodimi familjata Slávin Gášspar i Katrinka ud Bréšća.
     Out smi sélene i kumšije, nija véć se puznávami, unučtata  Gábriela i Mája sa clenve na      Ánsámbal Brest, taj či imami za kako da pišimi. Ama out za sate prujávi na ánsámbala Brest  smi pisali i za pišimi i nadálja baška, dnés za  puglademi stárite ali po novite svetičta ud familjata i za naučimi idini recipt za točinu.
     Familjata i sastávna ud starija Vánju Slávin, sina Gášpar s drugárćata Katarinka, unuka Vánji i négvite dešteričta Gábrielá i Májá i razbire-se či kača u seku brešćánska familja se hurtuva palćensći.


Koladna igra 1967

Idno mumiče – Áni Slávin- sij raznélu cipelčetu u kalta, pa revé na drugárkata Patuška Ivánčov - 1960

Prográm u kulturnata kašta sas dičeta ud ditinskata gradinka 1980
Krizmánj u Bréšća 1973
Rabagijći berat pupér na “gradinata” 1958
1961
1961 –Čokán Péru, Dečov Gjuka, Ronkov Boni,Frániov Boni, Váštág Joška,  Boboičov Páli, Čokán Gjuka, Dečiov Páli, Ivánčov Karol, Petkov Luku, Mirčiov Lázar
1971 – Ciokán Péru, Brátan Márku,Kálápiš Péru, Kálápiš Péru, Šerbesku Čipu, Čokán Péru, Kelčov Péru, Mirčov Péru, Čokán Gjura,BodnárčiuK Toáder,Bánčov Iožu
Svábdata na Brátán Pérku i Katarinka (sréćulete) jánuar 1956
Rubata na mumata na idna svábda u Bréšća 1972
Bišnovska – Breéšćnska – Telepčenska svábda – Sálmán Páli & Katarinka - 1957
Svaršvanj na učebna gudina u Bréšća 1963
Drugija klás sas guspudár dáskal Brátan Toni – 1963 - Bréšća
Svábda u Bréšća – Čépu i Nádija Topčov 1970
Parvotu Krizmánj na Monsenjore Gjuka Áugustinov u Bréšća 1966
Parvu prečistinji 1986
Dicá sas Monsenjore Áugustinov  Gjuka 1966
Izgudéni ud Bréšća 1928
Rabagije na ciglarijte u Dédva 1940

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu