joi, 12 martie 2015

CLV. VERVAJ SÁM U GUSPUDINA BOGA

      U idna noš, idini čeleći pu celata noš i sanuvali numera 7, se ij sabubili šastisani, puglade na saháta, sa bli 7 saháte i 7 menute. Pugladeli i na kalindáre vidi či i 7 juli 2007-ta gudina (07.07.2007). Raznimirini barži se ij ublekali, sej vaskáčili u kursata  7 i slezali na sédmata stácija. Zavarteli sej toj (sédem pate) i vidi hipodroma, homa i flezali i pudfánali 7.777 leja na sédmija konji ud  sédmotu nadprevárvanj ud tozi denj.
     Za žálust ne prejgrál ništu, out kone na détu si i pudfánali toj sate négvite lejve i izlezali...na sédmotu mestu.

     Morála: …misla či niji nužna…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu