vineri, 6 februarie 2015

CXXXVIII. GUSTENIN U GULEMATA FAMILJA NA BANÁTSĆITE BALGARE PALĆENE

   I vremeto na gustenstvu, zimnu vreme, vreme za činenj na páurete.
   Vremetáta se umenevati i na idnaš s umenuvanjétu na vremeto se umeneva i náša kátadenšnija žuvoti.
   Neku pać, banátsćite balgare palćene sa se puzvevali ali vikali kaćétu se duma vaz brešćánete i kaćétu za piša i áz ud siga natáta/ nadálja s váštu dupusnénj - gustene u tuje zimsku vreme- ud pundelnić du čtvartak. Pánta i dnés hubanćite deni prežuveni preku gustenstvutu.
     Mila, mir, razbirenj i vesélji i kraluvalu preku teze deni.
     Mlogu prikazći i igri naučini ud po stárite mi dvádeti i siga na pámeć.
-         Di ij tuj, di ij tuj…?  Idin pitélj, idna kukoška, dve pitleta i idna járca ?
     Homa smi se mislili u kuja familja ima: idin pitélj- idin čeleći/ maž/ baštá, idna kukoška- idna májća/ žina, dve pitleta – dve dicá mončita vésel i nimirni kača pitletata, i idna járca – idno mumiče/desteriče/ muma?
     No s teze hubanći igri smi prežuveli gustenstvutu i ne mu trebali nitu kompjuter, nitu internet i nitu televizor ali tábleta.
     Smi igráli “kula” sas zrančeta kukuruz ali bob i mlogja drugja igri.
     Mlogja ud banátsćite balgarsći palcensći familj sa zapázli toze običáj. Na još mlogja ud tej biz “kulá” s zrančeta kukuruz i bob i bizi pručutite pitánčita: Di ij tuj, di ij tuj…? 
     Za žálust némanjétu i sekudenšnata rabota sa naprávli za pu nedgj da se vika gustene sámu pu idini denj.
     I tuj i dubre, udštuti nikak…
     Vájda se čuditi na imetu na toze post ?
-         Áz gustenini ?!?! Ud di pa du di ???
-         Odguvora i slédnija:
     Taje smi krašteli idini projekt na  idna nova i za dalgju vreme izdádna emisja pu televizjata, ali pu svetovnata mreža – interneta. Ekipata – gustene za idini denj u neku familja prezami delve ud kátadenšnija žuvoti na familjata, se razpuznáj s clenvete  na familjata i s tejna rod.
     S tazi prelega ustánati zapisani, ba pu idna šalna, prikazka, neku recipt ud točnu ali drugu jasći  ali neku po puznata ali ni puznáta dugadjája ud starnji. Ustáni zapisanu, zaistu, trudbata za upázvanjétu na jazika, verata, tradicjite i rubata na seku familja puhodna.
     No du na sétne interesnu i či sincata za možimi da puznájmi taze familja s tejnata istorja i sas satu détu i ima ta spečifičnu i idinstvenu détu vaz druga familja ni se namerva.
     Ama za tuj, za da krénimi na pać, da krénimi da prezememi i da izdávami taze emisja ..treba mlogu neštu…udvani nášta rabota détu sekaći nikade nismi ja računali.
     Taj či za da ni bavemi tolkuse durdi preprávimi lejve za kámera i za drugja raboti za krénimi da pismenu i sas svetičta da prezememi i napišimi na bloga  teze sreštenjeta s nášte milni banátsći balgare palćene, da gj raspuznájmi i da naučimi ud sekuja pu neštu.
Taj či… U IME BOŽJI !
   Némami idini tipár s kuja familj za krénimi ali za svaršim…. na red, s unezi kujati za  gj iznamerimi i za mu prejamati ali za mu pukánati, za si karemi rabotata, nadevami se či mlogu glávna za zapisvanjetu na štu po mlogja raboti détu dnés sa u opasnust da se izgubati.

TAJ, DA MU BOG PUMOGNI !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu