miercuri, 31 decembrie 2014

CXXXII.SRÉĆNA NOVA 2015-ta GUDINA

SRÉĆNA, RÁDUSNA I S MILUSTI PALNA NOVA 2015-ta GUDINA VU ŽÉLA NA SINCATA DRÁGJI ČATNICI NA TOZE BLOG !
     Etu či liku, puliku smi dučekali taze nova gudina.
     Si ja žélimi, s pomuš Božija za ta da badi palna s rádust i uspehe, s blágusov ud Guspudina Boga i s duševini mir.
     Taze nova gudina, ja spureda s idna kniga, s 365 lista prázni, čistu beli na kujatu nija treba da napišimi pu neštu. Néka da mu Bog pumogni,námu sinca milni brájće i sistri, banátsći balgare palćene, da napišimi na seku listu pu makár idna dubra právba, pu idna mulitva kantu náša Nebisćija Baštá i pu idna miselj za upázvanjétu na satu détu na námu banátsćite balgare palćene i náj glávnu:VERATA, JAZIKA I KULTURATA, za taj da možimi prez vreme da prečetémi teze lista s rádust i s gordust či smi banátsci balgare palćene i s uvervanij či satu napisanotu u taze kniga i milnu na náša Nebesći Baštá.

TAJ DA MU BOG PUMOGNI !

U taze nova gudina, nideti zabráve da puháždeti i četéti redovnu: http://miselj.blogspot.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu