vineri, 19 decembrie 2014

CXXVII. DEVETNICA - SKLUCVANJI

U DENE NA ISUKRASTOVOTU PURUDENJI

(Se počni kaćétu seku denj).

Parvata mulitva.


O, sarci čuduvitu na ditenčitu Isusa, kujétu taze mirnata nošt ij šukalu i baktelu ud náj-guraštata mila kantu négva nebésćija Bašta i kantu sate hora udkupni ud niji, dáj mu milus da imami del ud udkupénjtu sigá i u večnusta.
Pu Isukrasta nasa Guspudin. Amen.
Bašta náš… Zdráva Marijo... Sláva na Baštá...

Drugata mulitva.


O, sarci milnu na ditenčitu Isusa, kujétu si naprávlu da te milvat ángjelete i horata, kujatu sa dušli da ti se klánat u betlehemskata seja, pumugni mu zámanj da te prepuznávami i se po-vernu da te služimi u sat náša žuvot. Ámen.
Bašta náš… Zdráva Marijo... Sláva na Baštá...

Tréćata mulitva.


O, presvetu ditenče, Isuse, kojtu si prejal klánenji vrednotu ime Isus, na nebeto taj slávnu i na zemete taj spasunosnu, a u pakale taj strahuvitu, dáj mu milus, za to da mami nášte duši gá-j vékami u pomuš s imetu na Marija i Joza. Ámen.
Bašta náš… Zdráva Marijo... Sláva na Baštá...

Sklučvanji.

Da se pumolimi:
Te molimi, satmožni Bože, dupusni za telovnotu purudénji na toja Sin da mu izbáve nám, kujatu sukami pud stárotu robstvu na greha.
 Pu istija Isukras toja Sin, náša Guspudin, kojtu s tébe žuvej i kraluva u sate véka. Ámen

M. Pu Isusa smi udkupni ud sate nakáze i
nioli.
N. Kojtu verva za se spasi.
 M. O Isuse nija ti se klánimi, vervami u tebe i se nadevami u tebe.
N. Uprusti na unezi, kujatu ni ti se klánat, kujatu ni vervat u tébe, ni se nadevat u tébe i ni te milvat. Ámen.
(Slédva satu, kaćétu parvija denj)

Pu: KATULICANSKU MULITVENU KNIGCE 2006

ISBN (10) 973-602-227-7; ISBN (13) 978-973-602-227-2Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu