duminică, 21 decembrie 2014

CXXIX. TÁM DÉTU SE PREBERATI …

“TÁM DÉTU SE PREBERATI DVÁMA ALI TRIMA U MOJTU IME, TÁM SAM I ÁZ”

    Devetnica, dévet dene mulitva, zágjnu, ujdinati, se pákvami za Kolada. Ni znája kaći i na drugje nesta, ama u Bréšćca se i upázlu još i du dnés – za žálus ni na sate ulci -stárija i hubanćija običáj da se prebirém seku véčar u druga kašta da molimi zágjnu i da se preprávemi da prejamimi u nášte sacra svetlusta na betlehemskata dzvezda i manenotu, milnu novurudénu Isusče.
   U sabuta  20 december i blo reda da se preberémi u balgarskata kašta. Treba da spumena tuka či smi se prebráli u balgarskata kašta kača  makár kakva kašta ud taze ulica i sate breščáe sa se prebráli na tejnata ulca, na tejnata devetnica.

   Kača seku véčari ud teze devete dene se rádvami či smi prejali u nášte duma, u nášte duši i sarcá  Isusa .  Taj  kaćétu četémi u Svetotu Pismu.

“TÁM DÉTU SE PREBERATI DVÁMA ALI TRIMA U MOJTU IME,
TÁM SAM I ÁZ”

(Matija 18;20)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu